Många undrar kanske varför man skall prata om abortfrågan. Frågan är väl självklar och man tror sig kunna alla argument. Men då kanske man aldrig hört bra och väl underbyggda prolife-argument, alltså argument för det ofödda barnets mänsklighet och värde. I det här avsnittet tar vi upp frågan om livets början och att världen främsta vetenskapsmän faktiskt är eniga om när livet börjar. Vi tar också upp fakta om fosterutvecklingen och vad den svenska abortlagen säger.

Källor:
Till de oföddas försvar (2013) Randy Alcorn
https://www.catholiceducation.org/en/controversy/abortion/confessions-of-an-ex-abortionist.html
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/aborter/
(välj excel-filen)
https://babyolivia.liveaction.org
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/abortlag-1974595_sfs-1974-595