Den nederländska läkaren och abortaktivisten Rebecca Gomperts – som doktorerat vid Karolinska institutet – har av tidningen Glamour utsetts till årets kvinna 2022. Den 25 oktober publicerade tidningen ett reportage om Gomperts där det framkommer att hon även tagit examen i konst, läst den argentinske marxisten (och läkaren) Che Geuvaras dagböcker, arbetat i Afrika och seglat med Greenpeace.

Mest känd är Gomperts dock för sin abortaktivism. 1999 startade hon organisationen ”Women on Waves”, vars syfte är att åka med båt till länder där abortförbud eller restriktiva abortlagar råder. På båten erbjuds kvinnor aborter till havs. Så länge båten befinner sig på internationellt vatten är det den nederländska abortlagen som gäller (eftersom båten är registrerad i Nederländerna). Sedan 2005 driver hon även webbsidan ”Women on Web” där kvinnor från olika delar av världen kan beställa abortpiller och få dem hemskickade per post. 2018 startade hon ”Aid Access” särskilt för USA. I reportaget berättar Gomperts att de skickat abortpiller även med drönare och robotar. ”Ni anar inte hur roligt vi har”, säger hon enligt Glamour. I framtiden önskar hon att kvinnor ska kunna köpa abortpiller utan att de är gravida, och förvara dem hemma i medicinskåpet för eventuellt framtida bruk.

Gomperts avfärdar alla varningar om risker med exempelvis uteblivna ultraljud med argumentet att man måste lita på kvinnor.  På webbsidan råder hon kvinnor som får komplikationer, och som behöver akutvård, att säga att de haft missfall istället. Enligt Gomperts är symtom på missfall och medicinska aborter exakt desamma, och hon hävdar att läkare inte kommer att veta någon skillnad.

Dock har feldiagnosticering av abortkomplikationer vid amerikanska akutvårdsavdelningar ökat mellan 2002 och 2015. Över 60 procent av alla abortrelaterade komplikationer var 2015 felaktigt kodade som komplikationer efter missfall enligt en studie som publicerades i maj 2022. Studien visade att kvinnor som felaktigt diagnostiserats med missfall i högre grad behövde sjukhusvård och operationer jämfört med kvinnor som diagnosticerats korrekt vid komplikationer efter abort. En av anledningarna till detta ansågs vara att den vård som kvinnan egentligen behövde – till exempel vid ofullständig abort – blev fördröjd.

Studiens författare råder abortläkare att följa de föreskrifter som finns angående abortpiller och patientsäkerhet, och inte uppmana kvinnor att ge felaktig information till akutvårdspersonal vid eventuella komplikationer.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.