FN har utlyst 21 mars till World Down Syndrome Day (Världsdagen för Downs syndrom). Att det blivit just detta datum har att göra med att personer med Downs Syndrom har 3 exemplar av kromosom nr 21, istället för det normala antalet 2. Det är en dag då olikhet och allas lika värde hyllas.

För att lyfta dagen lite mer har initiativet rocka sockorna skapats – ett lekfullt sätt att hylla våra olikheter. Initiativet kommer ursprungligen från USA och internationellt drivs kampanjer som t ex ”Lots of socks” av ”Down Syndrome International”. Men varför rockar vi just sockor. Jo, för att kromosomer ser ut som små kryss, precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Att rocka sockorna innebär alltså att vi ”rockar våra kromosomer”.

I Sverige fick dagen stor uppmärksamhet 2015 när 10-åriga Nathea Anemyr från Vimmerby ledde ett upprop på Facebook. Hon belönades senare med ett hederspris från Svenska Downföreningen med följande motivering: ”Med sitt personliga engagemang sprider hon budskapet om allas lika värde och att olika är bra. Vårt samhälle behöver fler som Nathea”.

Personer med Downs syndrom har en intellektuell funktionsnedsättning som spänner från mycket lindrig till grav. Diagnosen innebär ett antal yttre gemensamma kännetecken, men alla är individer och har egna personligheter. Den brittiske läkaren, John Langdon Down, var den förste att beskriva syndromet år 1866, därav namnet.

I västvärlden föds idag allt färre barn med diagnosen på grund av att de i allt större utsträckning utsorteras genom aborter. Statistik från Socialstyrelsen visar att det tidigare fötts mellan 200-300 barn med kromosomavvikelse per år, medan siffran nu är nere på ca 160 stycken. Om man ser på den specifika gruppen med Downs syndrom så har det gått från 183 födda barn år 2014 till endast 122 år 2016. Läs mer om detta på vår blogg: https://manniskovarde.se/de-utrotningshotade-barnen/

Var med du också på lördag den 21 mars och rocka sockorna, för att visa ditt stöd för personer med Downs syndrom. Genom att rocka sockorna står du upp för allas lika värde. Strumpor är som människor olika. Rocka sockorna är enkelt, gör bara så här:

1.Plocka fram ett par strumpor ur garderoben. Gärna med något lattjo mönster.

2.Leta fram ett par till.

3.Välj en av varje och dra på fötterna.

4.Dela en bild på ditt omaka par på sociala medier under hashtag #rockasockorna

Läs mer om utsortering genom fosterdiagnostik här: https://manniskovarde.se/amnen/#fosterdiagnostik