På grund av Coronakrisen har vi nu bestämt oss för att ställa in vårt seminarium den 9 maj om dödshjälp. Stockholm är hårt drabbat och vi vill inte bidra till ytterligare smittspridning. Inspelningar av föredragen kommer istället att läggas ut på vår hemsida och på sociala medier. Vårt opinionsarbete i denna viktiga fråga kommer fortsätta framöver.

Arbetet för utökad dödshjälp har inte tagit paus under Coronapandemin. På ”Compassion and choices” (på svenska ungefär ”Medkänsla och valfrihet”), en amerikansk lobbyorganisation för dödshjälp, anser man att pandemin öppnat upp för nya möjligheter för assisterat självmord. Att hjälpa patienter som överväger dödshjälp vid livets slutskede föreslås nu även kunna ske på distans. Detta betyder att en sjuk människa i djup nöd kunde få självmordspiller utskrivna utan personligt möte med en läkare. 

Å ena sidan strävas det i de flesta länder efter nollvision när det gäller självmord, men å andra sidan förväntas läkare bistå vid sina patienters självmord. Den kanadensiska läkaren Paul Saba som också besökt Sverige, anser att det är ett misstag att öppna upp för dödshjälp. Det sluttande planet går inte att stoppa när man en gång öppnat den dörren. Detta är verklighet i bland annat Kanada, Belgien och Nederländerna. Antal fall ökar och de stränga kriterierna tunnas ut vartefter, och åldersgränsen går ned. 

Att tillåta dödshjälp riskerar att allvarligt skada förtroendet för läkarprofessionen. Och hur kommer enskilda läkare att påverkas? Risken finns att de kan tvingas döva sitt samvete inför en uppgift som är raka motsatsen till vad de utbildat sig för. 

Läs mer om dödshjälp här.