I ett tidigare blogginlägg har vi berättat om Dr Karen Gaffney som har Downs syndrom. Hon är hedersdoktor och har bland annat ett flertal gånger simmat i land från den tidigare beryktade fängelseön Alcatraz. 21-åriga Chris Nikic från Florida är ett annat inspirerande exempel. Han blev i november 2020 den förste med Downs syndrom att fullfölja en hel ”Ironman” inom maxtiden på 17 timmar. I en Ironman ingår 3,8 km simning, 180 km på cykel och till sist ett maratonlopp på 42 km. 

Samtidigt har en stor del av omvärlden, inklusive Sverige, förfasats över att Polen genom ett domstolsbeslut sagt att abort på grund av funktionsnedsättningar är diskriminering och därför bör förbjudas. Under 2019 gjordes 435 aborter i Polen på grund av Downs syndrom, vilket var 40 procent av de aborter som gjordes på grund av fosteravvikelser. I Danmark aborteras 95 procent av alla ofödda barn med Downs syndrom, och på Island nästan alla. 

I Storbritannien har mamman till en pojke med Downs syndrom, tillsammans med en kvinna med samma diagnos, stämt staten eftersom hon tre gånger erbjöds abort efter att den ofödda sonen diagnosticerats med Downs syndrom i vecka 34. De anser att den brittiska lagen som tillåter abort upp till födseln vid fosterskador av varierande svårighetsgrad är föråldrad och dessutom diskriminerande.

Abortlagstiftningen på Irland trädde i kraft 2019 och har således bara två år på nacken. Gränsen för fri abort går nu vid vecka 12, men även senare vid allvarliga funktionsnedsättningar hos barnet. I en ny studie har tio abortläkare på Irland intervjuats angående deras upplevelser vid sena aborter. Fokus har legat på fall där det ofödda barnet på grund av något sjukdomstillstånd förväntas dö inom 28 dagar efter födseln. De intervjuade läkarna berättar enligt Iona Institute om obehaget när barn fötts levande efter abort och lämnats att dö. De berättar om osäkerheten angående diagnoserna och hur svårt det är att göra en bedömning om tillståndet verkligen är dödligt eller ej. De beskriver själva proceduren som brutal, och känslan av att vara ansvarig för barnens död, särskilt i de fall då feticid utförts (en dödlig injektion i barnets hjärta). 

I mars kommer många av oss att rocka sockorna för att hylla olikheter och lyfta det okränkbara människovärdet och allas lika rättigheter. Det är dags att detta även börjar gälla de ofödda barnen. Ska man slutföra en Ironman måste man först och främst tillåtas att födas.

 

Läs mer om abort här.