I avsnitt 4 av Människorättspodden får vi höra Ellinor Grimmarks och Linda Steens upplevelser av kampen för samvetsfrihet, som i Ellinors fall började redan 2013 och i Lindas fall 2015. Efter att alla rättsliga processer i Sverige uttömts, lämnade de in anmälan till Europadomstolen i juni 2017. I mars 2020 kom så beskedet att prövningstillstånd nekas. 

Ellinor Grimmark hade inte kunnat föreställa sig att det skulle vara något problem att jobba som barnmorska och inte behöva bistå vid aborter, eftersom hon redan kände till att vissa jobbade med samvetsklausul. Eftersom hon ville vara ärlig tog hon upp detta med arbetsgivarna i ett tidigt skede, och nekades först två jobb på grund av detta, innan hon fick löfte om jobb på förlossningsavdelningen vid Värnamo sjukhus. Ellinor var tydlig med att hon kunde jobba med precis vad som helst och vilka tider på dygnet som helst, men inte med aborter. Man lovade då att lösa frågan om samvetsfrihet. Det var brist på barnmorskor på förlossningsavdelningen och statistiskt sett utfördes där endast en abort per år.

Dock drogs löftet om anställning tillbaka efter att chefen läst i tidningen att de två andra sjukhusen anmälts till Diskrimineringsombudsmannen. Man ansåg att Ellinor inte borde ha uttryckt sina åsikter om abort offentligt. På grund av detta följde sedan en rättslig process vid Jönköpings tingsrätt och senare vid Arbetsdomstolen. I tingsrätten var stämningen högljudd och fientlig bland åskådare. Anmärkningsvärt var också att chefer under ed förnekade vad de tidigare sagt. 

Under rättegångarna har både Ellinor själv och hennes juridiska ombud fått ta emot obehagliga meddelanden och telefonsamtal. ”Jag önskar att din mamma hade gjort abort” var bland annat ett meddelande som Ellinor fick. Någon ringde och spelade musik eller bara andades i telefonen, och till och med hot uttalades. 

I början av processen upplevde Ellinor förståelse från journalister, men med tiden hårdnade tonen även bland dem. Vid tiden för rättegången ställde de inte längre faktafrågor utan frågor med en tydlig ideologisk agenda. 

Ellinor kommer att stanna i Norge där hon tillåts jobba med sitt drömyrke, med samvetsfrihet. Hon upplever att klimatet i Norge är helt annorlunda än i Sverige. Hon har utan undantag blivit positivt bemött i Norge, och där har man svårt att förstå varför inte Sverige tar emot henne med öppna armar. 

Linda Steen visste inte heller när hon började sin utbildning till barnmorska att samvetsfrihet skulle bli ett problem. Bland annat för att aborter är en uppgift för läkare enligt abortlagen. Dessutom kände hon till en operationssköterska som inte behövde bistå vid kirurgiska aborter. Linda var från allra första början tydlig i sin kontakt med arbetsgivare att hon inte kunde medverka vid aborter. Hon fick då beskedet att det inte fanns någon plats för henne någonstans inom organisationen på grund av dessa åsikter. Ingen var villig att ens diskutera saken.

Kärnan i barnmorskeyrket är att hjälpa till vid förlossningar och på BB, medan aborter endast utgör en mindre del av arbetet. Detta avspeglas även i utbildningen där största delen av praktiken görs på förlossning och BB, medan abortpraktiken avklaras på en halv dag. Yrket är dessutom brett och innehåller så många olika uppgifter att vissa barnmorskor under sitt arbetsliv kanske aldrig arbetar med förlossningar. Linda noterar att dessa inte på motsvarande sätt anses vara inkompetenta eller olämpliga, trots att de inte heller utför alla uppgifter som ingår i utbildningen. Under rättegången framkom också att vissa barnmorskor fått undantag från att delta i förlossningar eftersom det var känsligt för dem på grund av att de själva inte kunde få barn. 

Lindas erfarenhet är att ordet ”samarbete” betyder olika i Norge och Sverige. I Norge betyder det att alla inte behöver göra samma sak, medan det i Sverige betyder att alla ska gå i takt i samma led, och avvikande åsikter om abort tolereras inte. Linda har precis som Ellinor också bara mött förståelse i Norge trots att hon är i minoritet även där. Kollegorna i Norge kan resonera med ödmjukhet och respekt om svåra existentiella frågor, även om de själva är positiva till fri abort. 

Läs mer om samvetsfrihet här.