Europadomstolen valde att inte pröva samvetsfrihet för barnmorskor, trots att Sveriges förhållningssätt skiljer sig från majoriteten av de europeiska länderna. Beslutet har kritiserats för att vara politiserat. Bland annat för att den svenska domaren har arbetat många år på justitiedepartementet och jämställdhetsmyndigheten, vilka är underställda regeringen.

Organisationen ECLJ (European Center for Law and Justice) gav i februari ut en rapport där opartiskhet bland domare i Europadomstolen ifrågasätts. Bland annat uppmärksammas att domare som tidigare varit aktiva i en viss organisation, har tillåtits döma i ärenden där samma organisation varit part. På motsvarande sätt skaver det att en svensk domare var en av endast tre som fattade beslut i ett fall som gäller Sverige. Läs också vår debattartikel i Världen Idag angående barnmorskemålen och Europadomstolen.

Nu har en namninsamling startas av ECLJ. Drygt 17 000 personer har redan skrivit på namninsamlingen för ett STOPP PÅ PARTISKHET I EUROPADOMSTOLEN. Var med du också!

 

SKRIV PÅ HÄR!