På grund av coronapandemin ställs Människovärdes årliga seminarium in. Seminariet skulle hållits den 9 maj i Stockholm med föredrag av Rob Clarke, Per Ewert och Mikaela Luthman. En paneldebatt, med Christer Sturmark, Staffan Bergström, Mikaela Luthman och Per Ewert, skulle ha avslutat dagen.

Istället kommer nu inspelningar av föredrag läggas ut på Människovärdes sociala medier och hemsida. Per Ewert, direktor för Claphaminstitutet, kommer att tala om det sluttande planet, som visat sig bli verklighet i samtliga länder som infört dödshjälp. Rob Clarke, från ADF, som företräder Tom Mortier i Europadomstolen, kommer att berätta om fallet där Tom och hans syskon inte fick veta något om mammans planer förrän hon redan var död.

– Vårt årliga seminarium är en viktig händelse för oss under året, så det är tråkigt att vi måste ställa in. Men föredrag kommer istället att webbsändas, och på det sättet kan vi ändå utbilda i denna viktiga fråga, säger Cecilia K. Björfjell, projektledare för seminariet.

– Det finns många exempel på hur det sluttande planet är oundvikligt när dörren för dödshjälp en gång har öppnats. Sverige har ännu möjlighet att välja livets väg för våra mest sårbara, och även för vårdpersonal, säger Brita Storlund, kommunikatör på Människovärde.

Kontakt:
cecilia.bjorfjell@manniskovarde.se
018-12 93 00

Om Människovärde
Människovärde är en ideell förening som vill verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, från befruktningen till livets naturliga slut, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Människovärde arbetar utifrån tre grundläggande uppdrag: OPINIONSBILDNING, UTBILDNING och RÅDGIVNING.