Fyra företrädare för Tidöpartierna skriver i Expressen den 9 mars att tillgången till abort ska grundlagsskyddas. Debattörerna med statsministern i spetsen menar att detta handlar om jämställdhet och kvinnors rättigheter.

I Europa har flera länder antagit restriktiva abortlagar och dessa inskränkningar har fått fruktansvärda konsekvenser, bland annat har kvinnor dött i olagliga aborter”, hävdar de. Tyvärr ger de varken exempel eller källhänvisningar utan läsaren lämnas med obesvarade frågor. Vilka europeiska länder förutom Polen har gjort inskränkningar i sina abortlagar under de senaste åren? I vilka länder har kvinnor dött av olagliga aborter och varifrån kommer dessa uppgifter? Enligt SVT Nyheter 2020 har tillgången till fri abort istället ökat i Europa, och Polen nämns som det enda undantaget från den trenden. Samtidigt är Polen det land som har lägst mödradödlighet i hela världen enligt WHO:s statistik för 2000–2017. Under denna tid ökade däremot mödradödligheten i USA, trots den dåvarande garanterade tillgången till fri abort. I abortliberala Storbritannien, där även distansaborter (telemedicin) införts, dog minst tre kvinnor av laglig abort under 2020.

Liberala abortlagar, eller för den delen grundlagsskydd av abort, är ingen garanti för jämställdhet eller kvinnors rättigheter. Har Tidöpartierna verkligen satt sig in i vilka negativa konsekvenser abort kan innebära, som exempelvis mental ohälsa och självmordsbeteende, samt hur stor andel kvinnor som upplever yttre press att göra abort?

Samtliga riksdagspartier säger sig stå bakom den svenska abortlagen och inget av dem vill ens se över abortgränsen trots att livsdugliga barn numera kan aborteras. Det är redan öppna dörrar som Tidöpartierna försöker slå in. Och det är överhuvudtaget ett minst sagt märkligt förslag att den starkare parten skulle ges grundlagsskyddad rätt att avgöra om den försvarslösa parten ska få leva eller inte. Vi uppmanar Tidöpartierna att avstå från denna avhumanisering av det ofödda barnet.

Organisationen Människovärde
Johanna Byman, leg. sjuksköterska, ordförande
Cecilia Björfjell-Klingberg, beteendevetare med fil.kand i pedagogik, verksamhetsledare,
Brita Storlund, magister i mänskliga rättigheter och utv.psykologi, kommunikatör
Olof Rugarn, med.dr, tidigare överläkare i obstetrik och gynekologi, sakkunnig