Idag den 9 maj skulle vi ha haft vårt seminarium om dödshjälp i Stockholm. Coronan satte som bekant stopp för det, men vi har istället gjort inspelningar där vi bland annat får bekanta oss med situationen i de länder som redan har infört dödshjälp och/eller assisterat självmord.

I Schweiz har en läkare blivit dömd till fyra månaders fängelse eftersom han hjälpt en fysiskt frisk kvinna att dö genom assisterat självmord. Hennes man hade en dödlig sjukdom och de ville dö tillsammans. Läkaren sade efter domen att han inte ångrar sig eftersom kvinnans lidande var intensivt. Hon hade dessutom hotat att begå självmord på ett betydligt våldsammare sätt om han inte skrev ut preparaten. Läkaren menar att han skulle göra likadant på nytt men i så fall konsultera andra läkare innan. I detta fall hade han mot rådande regelverk agerat på egen hand.

Detta fall belyser ytterligare problemetik med dödshjälp och assisterat självmord. Förutom det faktum att läkaren fuskat med kriterierna och agerat ensam, verkar patienten åtminstone indirekt ha utövat utpressning på honom för att få sin vilja igenom. Hennes lidande var intensivt, men med hjälp och stöd att hantera sorgen efter sin make, hade hon antagligen kunnat ha många goda år kvar i livet. 

Ovannämnda fall är inte det enda. Vid legalisering av assisterat självmord i Schweiz var det från början enbart till för enstaka patienter i livets absoluta slutskede, och med outhärdlig smärta. Dock har kriterierna utvidgats till att även gälla vid psykiskt lidande utan fysisk sjukdom. En fysiskt frisk italiensk kvinna åkte till Schweiz för att dö genom assisterat självmord på grund av att hon sörjde över ensamhet och sitt åldrande utseende. Anhöriga visste inget om hennes planer och anmälde henne försvunnen, och fick veta om hennes död först efteråt.

Förutom det oåterkalleliga med assisterat självmord, berör det också anhöriga, vårdpersonal och hela samhället. Ett argument för assisterat självmord har ibland varit att det kommer att minska de icke assisterade självmorden, eftersom patienter skulle uppleva trygghet i att det alternativet finns tillgängligt, och således ha frihet att tänka efter ordentligt och kanske till och med ändra sig. Dock verkar motsatsen vara fallet. En brittisk undersökning från 2015 har visat att även de icke assisterade självmorden ökat mer i de amerikanska delstater där assisterat självmord är legaliserat, jämfört med de delstater där det är olagligt. Även efter att faktorer som droganvändning och arbetslöshet i ifrågavarande delstater beaktats. Den tydligaste ökningen fanns bland personer över 65 år. 

Man drar bland annat slutsatsen av den studien, att stater som legaliserar assisterat självmord sänder signaler till befolkningen, och kanske främst till de sköraste, att deras främsta intresse inte längre är att skydda rätten till liv. Konsekvensen av detta kan bli att inte heller enskilda människor ser sina liv värda att räddas. Och ju vanligare det blir med assisterat självmord, desto fler kommer att komma i kontakt med det, och på så sätt blir det som en social smittspridning. 

Detta bör vara en varningssignal för Sverige eftersom det är just den amerikanska modellen (Oregonmodellen) som här ofta lyfts fram som näst intill oproblematisk. 

Seminarieföredrag och andra inspelningar kommer att läggas ut på måndag. Du hittar dem på vår webbsida: människovärde.se, och vår You-Tube-kanal.