I Nederländerna är surrogatmödraskap lagligt under vissa omständigheter. Beställande par har tillåtelse att göra en privat överenskommelse med en kvinna de känner, och de får även ersätta henne för direkta kostnader. Det är dock inte tillåtet att offentligt, till exempel via sociala medier, ansöka om en surrogatmamma. Att promota kommersiellt surrogatmödraskap är olagligt, alltså där surrogatmamman även får betalt. Dock är det inte förbjudet att ingå kommersiella surrogatavtal utomlands, så kritiska röster hävdar att det ändå är enklare för dem som har tillräckligt med pengar att ingå kommersiella surrogatavtal utomlands.

En domstol i Haag beslutade i januari 2023 att ett samkönat par fick registreras som två pappor till de barn de fått via surrogatavtal, utan att surrogatmammans namn nämns på födelsebevisen. Domstolen avvek därmed från den grundläggande principen om att modern alltid är känd (”mater semper certa est”). Detta är en romersk princip som sedan 2000 år tillbaka tillämpats i stora delar av världen. Men efter detta domstolsbeslut har moderskapet eliminerats och surrogatmamman reducerats till sin livmoder. Trots att det vid vissa surrogatarrangemang kan vara tre olika kvinnor inblandade, nämligen äggdonator, surrogatmamma och beställande mamma.

Domen är chockerande enligt Diederik van Dijk, som leder den kristna prolife-organisationen Care for Life (på svenska: Ta hand om Livet). ”Det är så man förnekar ett barn sin mamma”, säger han i en intervju till nyhetssajten CNE (Christian Network Europe). Det är stort fokus på föräldrarnas önskemål vid surrogatarrangemang, men var finns barnets intressen? Van Dijk kritiserar också det motsägelsefulla med att det blivit noggrannare med dokumentation om ursprung vid adoption, medan ursprunget vid surrogatarrangemang inte verkar spela någon roll överhuvudtaget.

Casablanca-deklarationen är ett dokument som i mars 2023 undertecknades av ett antal experter (bestående av forskare, läkare, advokater osv.) från 75 olika länder. I den efterlyses ett globalt förbud mot all form av surrogatmödraskap. Deklarationen bejakar att barnlöshet är smärtsamt men hävdar att surrogatmödraskap kränker människovärdet och bidrar till att barn och kvinnor utnyttjas som handelsvaror.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om surrogatmödraskap här.