Fri översättning av Bernard Nathansons text som först publicerades i tidningen The Milford Citizen i Connecticut den 18 maj 1986:

Jag är personligen ansvarig för 75 000 aborter. Detta ger mig mandat att tala till dig med viss auktoritet i frågan. Jag var med och grundade NARAL* (National Association for the Repeal of the Abortion Laws) i USA 1968. En sanningsenlig opinionsundersökning skulle då ha visat att de flesta amerikaner var emot fri abort. Men inom fem år hade vi övertygat Högsta domstolen om att utfärda beslutet 1973 som i praktiken legaliserade fri abort fram till födseln i hela USA**.

Hur lyckades vi med detta? Det är viktigt att förstå taktiken eftersom denna taktik, med en eller annan variant, har använts i hela västvärlden för att ändra abortlagen.

Den första taktiken var att fånga media
Vi övertygade medierna om att vårt arbete med att införa fri abort var väl underbyggt. Medvetna om att en verklig opinionsundersökning hade motbevisat oss, fabricerade vi helt enkelt resultat från påhittade omröstningar. Till media kommunicerade vi att våra opinionsundersökningar visade att 60% av amerikanerna var för fri abort. Detta är taktiken för att få en lögn att bli en sanning. Få människor vill nämligen vara i minoritet.

Vi lyckades sälja in vår handlingsplan för fri abort genom att fabricera antalet illegala aborter som årligen gjordes i USA. Den verkliga siffran närmade sig 100 000 men siffran vi upprepade gånger gav till media var 1 000 000. Att upprepa den stora lögnen tillräckligt ofta övertygar till sist allmänheten. Antalet kvinnor som dog av illegala aborter per år var runt 200–250. Antalet som ständigt matades till media var 10 000. Dessa falska siffror slog rot i amerikanernas medvetande och många övertygades om att vi behövde liberalisera abortlagen.

En annan myt som vi genom media matade till allmänheten var att legalisering av abort bara skulle innebära att de aborter som redan skedde olagligt istället skulle göras lagligt. Faktum är dock att abort nu används som en primär preventivmetod i USA och det årliga antalet aborter har ökat med 1500 procent sedan legaliseringen.

Den andra taktiken var att spela det katolska kortet
Vi förtalade systematiskt den katolska kyrkan och dess ”socialt efterblivna idéer” och pekade ut den katolska hierarkin som skurken i motståndet mot abort. Detta kort spelade vi ständigt. Vi matade media med lögner som ”vi vet alla att motstånd mot abort kommer från hierarkin och inte från de flesta katoliker” och ”opinionsundersökningar bevisar gång på gång att de flesta katoliker vill ha en reform av abortlagstiftningen”. Och allt detta trummade media sedan in i det amerikanska folket och övertygade dem om att alla som motsätter sig fri abort står under den katolska hierarkins inflytande och att katoliker för abort är upplysta och framåtsträvande. Syftet med denna taktik var att folk skulle tro att det enbart var vissa katolska grupper som var mot abort. Det faktum att även andra kristna, såväl som andra religioner, inklusive prolife-ateister, helhjärtat var (och fortfarande är) emot abort, undertrycktes ständigt.

Den tredje taktiken var ett förnekande av alla vetenskapliga bevis för att livet börjar vid befruktningen
Jag får ofta frågan vad som fick mig att ändra mig. Hur förändrades jag från framstående abortförespråkare till prolife-förespråkare? År 1973 blev jag chef för avdelningen för obstetrik på ett stort sjukhus i New York City. Då fick jag till uppgift att inrätta en perinatal forskningsenhet, precis i början av en stor ny teknik som vi nu använder varje dag för att studera fostret i livmodern***. En favorittaktik för abortförespråkare är att insistera på att det är omöjligt att definiera när livet börjar; att den frågan är teologisk, moralisk eller filosofisk, allt annat än en vetenskaplig fråga. Läran om fostrets utveckling tydliggör dock att livet börjar vid befruktningen och då ska det också åtnjuta allt skydd och all omsorg som alla andra.

Varför, kan man fråga sig, misskrediterar vissa amerikanska läkare som är insatta i vetenskapen om fosterutvecklingen sig själva genom att utföra aborter? Enkel matematik: om varje abort ger 300 dollar betyder 1,55 miljoner aborter uppemot 500 miljoner dollar årligen till abortindustrin, varav det mesta hamnar i abortläkarens ficka. Det är uppenbart att fri abort handlar om ett avsiktligt avslutande av vad som onekligen är mänskligt liv. Det är en otillbörlig handling av dödligt våld. Man måste medge att det kan vara skrämmande att bli oplanerat gravid. Men att lösningen skulle finnas i ett avsiktligt förstörande av liv är att sabotera det positiva i den mänskliga uppfinningsrikedomen. Svaret på sociala problem är inte heller att överlämna den offentliga välfärden till det klassiska utilitaristiska**** synsättet. Som vetenskapsman vet jag, inte bara tror, jag vet att mänskligt liv börjar vid befruktningen. Även om jag inte är en formell religionsutövare, tror jag av hela mitt hjärta att det finns en gudomlig existens som befaller oss att proklamera ett slutgiltigt och oåterkalleligt stopp för detta oändligt sorgliga och skamliga brott mot mänskligheten.

Källa:
Confession of an Ex-Abortionist | Confessions and Commentaries of a Catholic (wordpress.com)

* NARAL är en amerikansk icke-statlig lobbyorganisation som förespråkar fri abort för hela USA.
** Domstolsbeslutet Roe mot Wade.
*** Ultraljudstekniken
****Utilitarism = nyttofilosofi, dvs. en handling anses rätt om den maximerar nyttan.

 

Läs mer om abort här.