Frågan om Sverige ska tillåta dödshjälp är aktuell igen. Debatter har under sensommaren förts på Läkartidningen, och nu vill Liberalerna och Moderaterna att frågan ska utredas. Argumenten är de vanliga, människans valfrihet och rätten till en värdig död. Dagens Elisabeth Sandlund gjorde en heroisk insats på Svenska Dagbladets ledarpodd där hon ensam försvarade livets okränkbarhet mot tre förespråkare av dödshjälp.

Varningar om ett sluttande plan bör tas på allvar, vilket Sandlund även var inne på. Samtliga länder som infört dödshjälp har fått se ökning i antal, fler områden inom vilka dödshjälp ska tillåtas, samt sänkta kriterier.

I Holland dog en dement kvinna genom eutanasi under det att hon spjärnade emot, och anhöriga fick hålla fast henne för att läkaren skulle få proceduren genomförd. Hon hade vid sjukdomens början skriftligen uttryckt att hon ville ha dödshjälp. När den senare skulle utföras kämpade hon emot och verkade ha ångrat sig. Den ansvarige läkaren åtalades, men friades. En fysiskt frisk kvinna på 29 år fick dödshjälp på grund av psykisk sjukdom. Detta trots att kriterierna för eutanasi från början var tänkt som en yttersta nödlösning hos obotligt sjuka i livets slutskede, med minst två läkares godkännande.

I Belgien har barn i lågstadieåldern fått dödshjälp. Enligt lagen måste minderårigas förfrågan om dödshjälp vara ”frivillig och väl övervägd”. Att ålägga ett svårt sjukt barn på 9 år ett sådant ansvar är inhumant, även om det är med föräldrarnas godkännande. Ett annat fall som fått internationell uppmärksamhet är om Tom Mortiers mamma, vars fall kommer att prövas i Europadomstolen. Hon fick hjälp att dö utan att anhöriga informerades. När Tom Mortier sedan kontaktades var hon redan död, och han ombads enbart hämta hennes tillhörigheter.

Läkare i Kanada oroas över trenden att mänskligt liv nedvärderas. I provinsen Ontario har läkarkåren sedan ett år tillbaka mist sin rätt till samvetsfrihet vid eutanasi. De oroas över att ekonomiska intressen är inblandade. Istället för att satsa på den mer kostsamma palliativa vården, vill regeringen utöka tillgången till eutanasi. Tillgången till palliativ vård har emellertid försämrats, och om eutanasi blir enda utvägen för obotligt sjuka, var är då valfriheten?