Dagens samhälle publicerade den 30 maj en debattartikel där två skribenter går åt samvetsfriheten som vore det något som riskerar att inskränka kvinnors rättigheter.

Enligt Europadomstolen ”ABC mot Irland” är abort inte en mänsklig rättighet. Tvärtom är abortlagstiftningen en undantagslagstiftning eftersom abort utsläcker ett liv, och rätten till liv är en mänsklig rättighet. Vid vilken tidpunkt detta liv ska anses skyddsvärt är sedan upp till varje medlemsstat att avgöra. Samvetsfriheten däremot är en mänsklig rättighet enligt både FN och Europakonventionen. Och den finns som ett minoritetsskydd exempelvis för barnmorskor som anser att livet är skyddsvärt redan från befruktningen.

Att samvetsfrihet för vårdpersonal just i Sverige skulle vara inskränkande för kvinnors rättigheter är bara spekulationer. Exempelvis i Norge är barnmorskor med samvetsfrihet i minoritet, och inskränkningar i tillgången till abort har inte kunnat påvisas. Ej heller att abortsökande kvinnor skulle behandlas illa. Skribenterna befarar att ”kvinnor i en utsatt situation skulle söka vård och riskera mötas av personal som vägrar hjälpa dem och utsätter dem för skam- och skuldbeläggande”. Därmed skam- och skuldbelägger de själva de barnmorskor som inte vill ha utsläckandet av liv på sina samveten. Varför skulle inte de klara av att behandla abortsökande kvinnor med omsorg och respekt? Den mänskliga rättigheten samvetsfrihet begränsas då för svenska barnmorskor, trots att barnmorskor i de flesta andra länder i Europa åtnjuter denna rättighet.

Vi tror att vårdavdelningarna i Sverige har lika bra förutsättningar som Norge och Danmark att organisera och schemalägga så att samvetsfrihet kan bli praxis även här.

 

Läs mer om samvetsfrihet här.