Journalisten och författaren Lisa Bjurwald har kommit med en ny bok med titeln BB-krisen – Sveket vid livets början. Hon har träffat kvinnor i norra Sverige som inte vågar skaffa barn, och skriver om barnmorskebristen och kvinnor som hamnar i kläm, trots miljarder till förlossningsvården.

Bjurwald menar att svensk förlossningsvård behöver en haverikommission. I sina berättelser från de kvinnor hon intervjuat framkommer en dyster bild med vårdmissar som orsakat livslånga förlossningsskador hos mammor, och hjärnskador hos spädbarn. Hon berättar i sin bok om en enorm barnmorskebrist och har intervjuat kvinnor som avstår från att skaffa barn på grund av osäkerheten det innebär att ha upp till 20 mil till närmaste förlossningsenhet. Det enskilt farligaste en genomsnittlig västerländsk kvinna genomgår i sitt liv är att föda barn, menar Bjurwald.

Barnmorskan Anja Lundström intervjuades i Svenska Dagbladet den 17 september. Efter en ”vidrig sommar” är barnmorskestaben fulltalig igen på Södertälje sjukhus. Ändå är arbetssituationen fortsatt ansträngd och hon upplever att den alltmer pressade arbetsmiljön tar ut sin rätt. Hon säger att svensk vård skrämmer kvinnor från att föda barn och menar att hon vid upprepade tillfällen tvingats slänga ett lakan över en använd förlossningssäng som inte hunnit bäddas ren. Där har sedan en kvinna fått föda. Lundström älskar sitt arbete, men säger att det på något sätt inte är värt det och att Sverige inte har råd att förlora en enda barnmorska.

Detta är ännu en berättelse från vården som visar den kris förlossningsvården befinner sig i. Hur kan Sverige i detta läge förbjuda barnmorskor som Grimmark och Steen att arbeta inom förlossningsvården? Man utestänger en grupp barnmorskor som skulle kunna bidra till en bättre förlossningsvård. Vissa barnmorskor slutar för att arbetssituationen är för ohållbar, medan andra, som hade velat jobba, fick åka till Norge.

Klicka här för att läsa mer om samvetsfrihet.