Idag, på Internationella barnmorskedagen den 5 maj, ger Människovärde ut en rapport om samvetsfrihet vid abort och dödshjälp. I rapporten lyfter vi argument för att samvetsfrihet behövs, särskilt vid de etiskt känsliga frågorna om liv och död.

Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet enligt både FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen, men trivialiseras ofta i den svenska debatten och kallas för ”vårdvägran”. Att samvetsfrihet gäller vid ingrepp som abort och dödshjälp är dock i enlighet med Resolution 1763:2010, som med majoritet antagits av Europarådets parlamentariska församling.

– Att samvetsfrihet nämns som en egen punkt i internationella rättighetsdokument är ingen slump, säger Brita Storlund, kommunikatör på Människovärde och författare till rapporten. De mänskliga rättigheterna tillkom som en motreaktion efter andra världskrigets förtryck, där alltför många underlåtit eller inte tillåtits att följa samvetet.

– Ordet ”vårdvägran” visar på ett missförstånd av vad samvetsfrihet är. Samvetsfrihet handlar inte om att välja bort huvuduppgiften för ett yrke, vilket varken abort eller dödshjälp är för barnmorskor och läkare. Samvetsfrihet handlar om friheten att avstå från att bidra till avslutandet av ett mänskligt liv. säger Cecilia K. Björfjell, verksamhetsansvarig på Människovärde.

Samvetsfrihet är en grundläggande frihet i demokratier. Motsatsen kan därför leda till en odemokratisk kultur där en part med större makt avgör vilka åsikter som är tillåtna.

Rapporten kan från och med den 5 maj laddas ner på människovärde.se/rapporter.

Kontakt:
brita.storlund@manniskovarde.se
018-12 93 00

Om Människovärde
Människovärde är en ideell förening som vill verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, från befruktningen till livets naturliga slut, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Människovärde arbetar utifrån tre grundläggande uppdrag: opinionsbildning, utbildning och rådgivning, med ämnen som t ex abort, samvetsfrihet, dödshjälp och surrogatmödraskap.