Idag på Internationella kvinnodagen ger Människovärde ut sin fjärde rapport som denna gång handlar om den eventuella kopplingen mellan osäkra aborter och mödradödlighet. Behövs legaliserad abort för att rädda kvinnors liv? Vi har alla hört att 47 000 kvinnor dör varje år på grund av osäkra aborter och att säkra aborter räddar liv.

Den brittiska läkaren Calum Miller som forskar om abort på universitetet i Oxford hävdar dock att inte enbart dödsfall av osäkra aborter ingår i siffrorna, utan även dödsfall av missfall, utomkvedshavandeskap och ibland till och med dödsfall av lagliga aborter. Miller är också en av många som hävdar att legalisering av abort inte haft någon inverkan på mödradödligheten överhuvudtaget. Bland annat Sverige hade fått bukt med mödradödligheten långt innan legalisering av fri abort 1974 tack vare tillgång till mediciner och antibiotika, teknologi för blodtransfusioner, förbättrad akutvård och infrastruktur osv.

”Överdrivna siffror på dödsfall av osäkra aborter är ingenting nytt. Det har även historiskt sett använts för att driva igenom lagstiftning om abort”, säger Cecilia Björfjell-Klingberg, verksamhetsledare på Människovärde. ”Den tidigare abortläkaren Bernard Nathanson är en av dem som senare bytt sida och efteråt bekräftat att de blåste upp siffrorna för att påverka den allmänna opinionen.”

”Syftet med rapporten är inte att förminska tragedin av dödsfall som faktiskt skett av osäkra aborter. Dock bör antal och orsaker vara baserade på fakta och inte medvetet överdrivna för att driva en abortagenda”, säger ordförande Johanna Byman. ”Faktum är att dödsfall av lagliga och så kallat säkra aborter även förekommer i västvärlden i vår tid, vilket belyses i rapporten.”

”Alla har upprörts över att två gravida kvinnor dog i Polen 2021 men knappt någon har visat något intresse för att minst tre kvinnor dog av lagliga aborter i det abortliberala Storbritannien 2020”, säger Brita Storlund, kommunikatör och författare till rapporten.

Rapporten kan laddas ned här!
MANNISKOVARDE.SE/RAPPORTER

Kontakt:
brita.storlund@manniskovarde.se

Om Människovärde
Människovärde är en förening som bevakar och försvarar frågor som rör människovärdet genom tre grundläggande uppdrag: Utbildning, Opinionsbildning och Rådgivning. Arbetet vilar på den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, idén om människans unika och okränkbara värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.