Idag förmedlas abort som något enkelt och okomplicerat. Man pratar om ”abortvård” för att kvinnor inte ska känna sig skuldbelagda. Detta kan dock leda till en orealistisk bild som inte stämmer överens med verkligheten. Många som gjort abort upplever att de inte fått den information de hade behövt för att förstå vad en abort egentligen innebär. I det här avsnittet pratar vi om hur en abort går till, vad som händer med det aborterade barnets kropp efteråt, samt risker och komplikationer.

Källor:
https://manniskovarde.se/wp-content/uploads/2020/03/Rapport-Hur-m%C3%A5r-kvinnor-efter-abort.pdf
https://www.1177.se/Uppsala-lan/barn–gravid/graviditet/avbruten-graviditet/abort/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/aborter/
Young pregnant pro-abortion leader in Argentina dies after legal abortion – LifeSite (lifesitenews.com)
Tre kvinnor döda efter abort i Storbritannien (manniskovarde.se)
Till de oföddas försvar (2013)  Randy Alcorn s. 188 – 202.
600 medical professionals demand end to ‘DIY’ abortion, as BBC poll shows abortion pills given without consent (righttolife.org.uk)