Medan Savita Halappanavars namn och bild under flera år spridits runtom i världen, efter att hon dött av graviditetskomplikationer på Irland 2012, är det väldigt få som ens hört talas om 31-åriga Sarah Dunn från Blackpool i Storbritannien. Sarah Dunn dog 2020 på grund av komplikationer efter en laglig och så kallat säker abort, och efterlämnade make och fem minderåriga barn.

Aborten gjordes den 23 mars 2020 och enligt LifeNews vet man inte om det var en medicinsk eller kirurgisk abort, eller hur långt in i graviditeten den gjordes. När blödningarna en tid efter aborten förvärrades, besökte Dunn kliniken på nytt, men läkaren fann inga tecken på infektion. Den 9 april kontaktade hon kliniken igen, eftersom hon nu också led av magsmärtor, yrsel och svettningar. Läkaren gav dock ingen remiss till sjukhus, delvis på grund av pandemin och delvis för att han ansåg att Dunns tillstånd inte var tillräckligt allvarligt. En telefontid bokades till följande dag, men den hann aldrig bli av. Dunns tillstånd försämrades och hon fick åka ambulans till sjukhuset. Dagen efter, den 11 april, dog hon och dödsorsaken var enligt läkaren som utförde obduktionen en bakterieinfektion. 

Kliniken har  sedan dess tvingats stänga på grund av många negativa recensioner. I utredningar har det framkommit att det vid tillfället för Dunns död endast fanns en läkare som ensam hade ansvaret för omkring 5 000 patienter.

Sarah Dunn var inte den enda kvinnan i Storbritannien som dog av en laglig abort under våren 2020. Storbritannien var en av de första länder som på grund av pandemin införde distansaborter, dvs att aborter i sin helhet fram till graviditetsvecka 10 kunde göras hemma. I läckta mejlkonversationer från 21 maj 2020, mellan en ansvarig barnmorska och sjukhusledningen, framkommer att två kvinnor dött efter distansaborter. Den ena hittades död i hemmet morgonen efter den påbörjade aborten, och den andra dog av sepsis på en akutavdelning. 

Offentliga uttalanden som gjorts angående detta har i stort sett handlat om att man är medvetna om dödsfallen men att sådana är ovanliga i samband med abort. Kontrasten är stor om man då jämför med de röster som ända från EU-parlamentet höjs för att Polen ska tvingas ändra sin restriktiva abortlag efter att en kvinna dött av graviditetskomplikationer i vecka 22. Detta trots att den generella mödradödligheten är lägre i Polen än i Storbritannien enligt WHO:s statistik för 2000 – 2017.  

Är en kvinnas död värd att uppmärksammas endast om den kan gynna en abortliberal agenda?

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om abort här.