Fosterdiagnostik är i grunden positivt, men den utökade fosterdiagnostiken har idag blivit ett medel för utsortering av barn med kromosomavvikelser och andra fosterskador. Blivande föräldrar har i vissa fall känt sig pressade till abort av vården, i de fall det väntade barnet fått någon form av diagnos. Vi rockar sockorna varje år för att hylla olikheter, men i framtiden kommer vi kanske inte att ha någon att rocka sockorna för, eftersom majoriteten av ofödda barn med Downs syndrom aborteras.

Källor:
Fosterdiagnostik – 1177 Vårdguiden
Har barn med Downs syndrom: Fick rådet att göra abort (aftonbladet.se)
Pressured to abort due to a prenatal diagnosis, they refused and their daughter was born healthy (liveaction.org)
Doctors urged her to abort 14 times. She now has a healthy baby girl. (liveaction.org)
Världsdagen för Downs syndrom (manniskovarde.se)
Hospital botches abortion meant to kill sick twin, kills ’healthy’ twin instead (liveaction.org)
Woman with Down’s syndrome loses UK abortion law case | Abortion | The Guardian
Down Syndrom: ”We are no burden, we are human beings!” Charlotte Says – YouTube
Mats Selander, Människovärdes webinarium 7.5.2022