På söndag den 21 mars infaller ”Rocka sockorna”, vilket är en dag som FN utlyst till ”Världsdagen för Downs syndrom”. Både abortförespråkare och -motståndare kommer att uppmärksamma dagen genom att bära omaka sockor. Fokuset är enligt svenska Downföreningens hemsida att ”hylla olikheter och slå ett slag för alla människors lika värde och rättigheter”.

Ofödda barn med Downs syndrom åtnjuter emellertid inte dessa rättigheter. Sena aborter är oftast tillåtet om barnet konstaterats ha denna diagnos. Många föräldrar har även i Sverige vittnat om hur de känt sig pressade till abort, trots att de själva önskat behålla sitt barn, oavsett hälsotillstånd. Det finns också fall där det visat sig handla om feldiagnostisering, där barnet sedan fötts helt utan kromosomavvikelser.

En brittisk mamma har till prolife-organisationen Right to Life berättat att hon minst femton gånger erbjöds abort, efter att hennes ofödda dotter vid graviditetsvecka 20 konstaterats ha Downs syndrom. Erbjudandet om abort återkom ända till graviditetsvecka 38. Hade hon velat ha abort samma dag som förlossningen var planerad att sättas igång, hade hon fått det. Hon valde livet för sin dotter, och beskriver henne som en som lyser upp ett rum.

En annan brittisk kvinna avböjde fostervattensprov eftersom det inte är helt riskfritt. Hon hade redan erfarenhet av fyra missfall, och ville inte riskera ytterligare ett på grund av fostervattensprovet. När hennes son föddes med Downs syndrom fick hon bara information om allt han inte skulle komma att klara av. Hon blev deprimerad och fick till en början svårt med anknytningen till honom. Inom de närmaste månaderna började hon dock mer och mer ifrågasätta att det skulle vara något ”fel” med att ha Downs syndrom. Hon beskriver den processen som att hon blev helt förälskad i sin son. Han är nu 16 år och har klarat grundskolan och gillar att spela golf. 

Nog verkar det besynnerligt av FN att både utlysa Världsdagen för Downs syndrom, och samtidigt fördöma Polens förbud mot abort av barn med Downs syndrom. FN:s oberoende människorättsexperter har på UN News uttalat att Polen därmed offrat kvinnors rätt till ”hälso- och sjukvårdstjänster”. 

 

Läs mer om vår Rocka-sockorna-kampanj här:

Läs mer om abort här.