Det är med stor glädje vi presenterar nyheten att föreningen Ja till Livet och Stiftelsen Provita går samman och bildar organisationen Människovärde.

Ja till Livet är en ideell förening som i dag är Sveriges största livsrättsorganisation. Provita är en stiftelse som i många år arbetat för utbredandet av den kristna etiken i samhället och för att främja människovärdesprincipen. Båda organisationerna har under många års tid arbetat med frågor som rör människovärdet.

Föreningen Människovärde kommer arbeta med opinionsbildning, utbildning och rådgivning, i frågor som rör t ex abort, samvetsfrihet, dödshjälp och surrogatmödraskap.

Vi är övertygade om att vi nu kommer nå ut ännu längre och påverka ännu mer i arbetet för att främja viktiga frågor som sexuell hälsa, livsrätt, livshjälp till kvinnor som genomgått abort, motverkande av dödshjälp och utsorterande fosterdiagnostik, säger Emelie Rynningsjö, informationsansvarig på Människovärde.

Organisationen Människovärde kommer ingå i ett stort nationellt och internationellt nätverk där det finns en enorm växtkraft, vilket vi från Ja till Livets sida ser på som mycket positivt, säger Stefan Swärd, Ja till Livets tidigare ordförande.

Vi tror att vår bästa tid ligger framför oss och ser fram emot att påverka både i Sverige och i vår omvärld för en ökad respekt för människovärdet, säger Emelie Rynningsjö.

 

Kontakt:
info@manniskovarde.se
018-12 93 00

Om Människovärde
Människovärde är en ideell förening som vill verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, från befruktningen till livets naturliga slut, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Människovärde arbetar utifrån tre grundläggande uppdrag: OPINIONSBILDNING, UTBILDNING och RÅDGIVNING, med ämnen som t ex abort, samvetsfrihet, dödshjälp och surrogatmödraskap.

Människovärde bildades när föreningen Ja till Livet och stiftelsen Provita gick ihop 2017. Ja till Livet grundades 1990 av Mikael Oscarsson och var under många år Sveriges största livsrättsorganisation. Provita arbetade under flera år för utbredandet av den kristna etiken i samhället och för att främja människovärdesprincipen.