Människovärde hälsar Olof Rugarn välkommen till organisationen som sakkunnig i abortfrågan.

Rugarn är specialist inom obstetrik/gynekologi och tidigare överläkare samt medicine doktor. Han har jobbat många år inom läkemedelsindustrin med inriktning på klinisk forskning inom obstetrik.

– Detta har gett mig inblickar i obstetrisk vård i olika delar av världen samt erfarenhet av WHO-samarbete, säger Rugarn.

Han har också varit engagerad i en lokal förening som gav stöd till kvinnor med oplanerad graviditet, vilket tillsammans med den kliniska erfarenheten gett inblick i den stress som kvinnor kan uppleva i en sådan situation.

Rugarn är intresserad av teologi, och på fritiden gillar han att umgås med vänner, läsa och ibland att snickra lite. Han är gift och har tre vuxna barn och två barnbarn.

 

Kontakt:
brita.storlund@manniskovarde.se
018-12 93 00

Om Människovärde
Människovärde är en ideell förening som vill verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Människovärde arbetar utifrån tre grundläggande uppdrag: opinionsbildning, utbildning och rådgivning.