I abortdebatten återkommer ständigt mantrat att det enbart är kvinnan, som inte bara har rätt att fatta beslut om en eventuell abort, men som också är den enda som överhuvudtaget har rätt att ha en åsikt i frågan. ”No uterus – no say” (ingen livmoder – inget att säga till om) är en flitigt använd slogan, som dock inte håller när det kommer till kritan. Åsikts- och yttrandefriheten gäller oavsett könstillhörighet.

Man behöver heller inte skrapa mycket på ytan förrän man ser att ovan nämnda slogan inte gäller män generellt, utan enbart män som är mot abort. Män som är för abort ombeds så gott som aldrig hålla tyst. Abortlobbyorganisationen RFSU har en manlig ordförande som både uttalar sig i abortfrågan och uppmanar andra män att göra det. Naturligtvis dock enbart om de delar RFSU:s syn.

Dessutom riktas sällan kritik mot att det var män som i rättsfallet Roe mot Wade 1973 fattade beslutet att abort skulle tolkas som en rättighet enligt den amerikanska konstitutionen. Ett beslut som nu fallit eftersom det var baserat på domarnas subjektiva åsikter om abort, samt på ett felaktigt resonemang kring konstitutionen.

I Hallands Nyheter publicerades den 5 augusti 2022 en anonym insändare om abort som – ironiskt nog under parollen ”Ordet är fritt” – innehöll en direkt uppmaning till män att hålla sina åsikter för sig själva. Men är det verkligen så vi vill ha det i ett demokratiskt samhälle? Förmedlar det inte en syn på kvinnor som så sköra (eller intoleranta) att vi inte klarar av att få våra åsikter utmanade? Har inte kvinnor styrkan att klara av att även män kan ha starka åsikter, och att dessa ibland avviker från våra egna? Och är kvinnor verkligen bekväma med att aktivt försöka tysta meningsmotståndare?

En ny svensk undersökning har visat att en betydande andel svenskar vill inskränka demokratiska rättigheter för grupper de ogillar, varav abortmotståndare var en grupp. Forskarna varnar för en sådan utveckling och undrar enligt Världen idag hur demokratin egentligen mår i Sverige.

”Jag avskyr dina åsikter men är beredd att dö för din rätt att få framföra dem” är en inställning som borde få en renässans i vår redan polariserande samhällsdebatt.

Brita Storlund
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.