Det var länge en internationell slogan att aborter skulle vara säkra, lagliga och sällsynta (”safe, legal and rare”). Ord spelar roll, och abortförespråkare upptäckte antagligen inkonsekvensen i retoriken att aborter skulle vara sällsynta. Om nu abort är så positivt och frigörande för kvinnor, varför ska de vara sällsynta?

Man övergav ”sällsynta” och började istället enbart prata om att aborter ska vara säkra och lagliga. Det finns emellertid också en inkonsekvens i ordet ”laglig”. Det indikerar att det är ett speciellt ingrepp som kräver en särskild lagstiftning. Det indikerar också att det kan finnas restriktioner i vissa fall, och dem behöver man också få bort för att eliminera all stigmatisering kring abort. Man vill att abort ska vara en självklar del av vården, motsvarande exempelvis en blindtarmsoperation, och då återstår endast ordet ”säkra”. 

Lagförslag att göra aborter så säkra som möjligt (t.ex. Unsafe Abortion Protection Act i delstaten Louisiana i USA) har dock mötts med motstånd av abortförespråkare även i Sverige. Det viktigaste verkar ändå inte vara att aborterna ska vara så säkra som möjligt, utan att så många abortkliniker som möjligt ska få vara kvar, trots brister i kompetens hos personalen, för långa avstånd till akutmottagningar, och underlåtenhet att informera om potentiella risker med abort. Lagförslaget röstades också ned i juni 2020.

Kirurgiska aborter innebär, likt andra kirurgiska ingrepp, alltid en risk. Komplikationer som svåra blödningar och infektioner kan ske. Röster som höjts för att även medicinska aborter innebär en risk för kvinnors hälsa och liv har ignorerats. Minst två brittiska kvinnor uppges ha dött på grund av medicinska hemaborter enbart under coronapandemin, och man befarar att det finns ett mörkertal. Som framkommit i vår rapport om hur kvinnor mår efter abort, sker dödsfall av ”säkra” aborter även i våra nordiska länder och underrapportering förekommer. 

”Säkra” aborter slutar dessutom alltid med att minst en människa dör. Det är den krassa verkligheten som man vill dölja genom att modifiera språket. 

 

Läs mer om abort här.