Den sista talaren under seminariet var Per Ewert, direktor för Claphaminstitutet. Med sprudlande energi tog han sig an ämnet om samvetsfrihet i Europa och övriga världen. Samvetsfrihet är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter enligt både FN:s artikel 18, och Europakonventionens artikel 9. Europakonventionen är också svensk lag.

Rätten till liv, vilken kränktes av både nazismen och kommunismen under andra världskriget, är numera fastslagen i internationella dokument. Och i den rätten ingår inte rätten att ta ett liv.

Europarådets Resolution 1763 är tydligast av alla dokument om samvetsfrihet. Den fastställer att ingen får diskrimineras på grund av att man inte vill delta i att avsluta mänskligt liv, vare sig det gäller abort eller eutanasi.

Enligt yrkesetiken i det internationella läkarförbundet World Medical Association (WMA) har läkare rätt att avstå från abortverksamhet om han eller hon har samvetsbetänkligheter. I svenska journalistavtalet ingår samvetsfrihet, och värnpliktiga har rätt till vapenfri tjänst. Samvetsfrihet är vanlig i västerländska demokratier, och vad gäller samvetsfrihet för barnmorskor är Sverige ett undantag.

Diktaturer som exempelvis Kina, Iran och Saudiarabien saknar samvetsfrihet. I dessa länder är det helt enkelt staten som bestämmer.

Ewert avslutade med ett citat från Dr Mark Komrad från USA. Han är en världsledande expert på dödshjälp, och var inbjuden talare vid ett seminarium i Sveriges riksdag i februari: ”Avsaknaden av samvetsfrihet i Sverige innebär att ni skulle rasa ner längs det sluttande planet snabbare än något annat land i världen, om dörren för dödshjälp skulle öppnas i ert land.”

 

Klicka här för att läsa mer om samvetsfrihet.