Håkon Bleken är advokat som hösten 2018 vann ett mål om samvetsfrihet i Norges högsta domstol. Även om han till vardags arbetar med affärsjuridik, tog han sig an målet eftersom han anser att frågan om samvetsfrihet är principiellt viktig.

Samvetsfrihet är inte en fråga enbart för kristna. Även feminister som generellt sett är emot samvetsfrihet för barnmorskor, har samvete och behöver samvetsfrihet. Samvetsfrihet handlar inte enbart om abort, men blir ett känsligt ämne på grund av det moraliska dilemmat kring abortfrågan.

Enligt Bleken är samvetsfrihet fundamental för den mänskliga integriteten. Det är ett grovt övergrepp att tvinga någon att agera mot sitt samvete. Likt den tidigare talaren, Roland P. Martinsson, sade Bleken också att det generellt i debatten inte är ”min” samvetsfrihet som är problemet, utan ”din”. För bara några decennier sedan fick kommunister inte jobba som lärare i Norge. Idag har lärare rätt att slippa delta i skolgudstjänster om de exempelvis är ateister.

Det är arbetsgivare som dikterar kontrakten vid arbetsförhållanden, och arbetstagaren har lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Så hur ska man då dra gränsen? Det är när det börjar handla om intolerans för ståndpunkter som problem uppstår. De arbetsrättsliga instrument som kan användas är att arbetstagarens integritet och värdighet måste tillvaratas, och att arbetsgivaren har en omsorgsplikt.

Sjukhus är förpliktigade att utföra abort. Enligt svenska Arbetsdomstolen är man då inte garanterad jobb, om man inte kan utföra det sjukhuset har skyldighet att göra. Men frågan är om det verkligen är så, eller är det bara sjukhusets jurister som hävdar det? Bleken tror inte att samvetsfrihet för barnmorskor skulle vara omöjligt i Sverige. Han jämförde med Norge, där många läkare valt att avstå omskärelse av pojkar genom samvetsklausul. Frågan har dock lösts tack vare den privata marknaden.

Jämfört med Sverige ser Norge exemplariskt ut, men Bleken menar att det inte är helt problemfritt kring frågan om samvetsfrihet där heller. Dock kvarstår faktum att man som kristen i Norge har rätt till arbetslöshetsunderstöd, om man är arbetslös på grund av att man tackat nej till ett jobb där abort ingår.

 

Klicka här för att läsa mer om samvetsfrihet.