En intressant aspekt i debatten om dödshjälp är den tillhörande frågan om samvetsfrihet för läkare.

Staffan Bergström, professor och ordförande i RTVD (Rätten till en värdig död) försvarar rätten till  samvetsfrihet vid dödshjälp i en debattartikel i Läkartidningen i januari 2018. Han skiljer på frågan om abort som i lagstiftningen är icke villkorad, och dödshjälp som är strikt villkorad i de länder där det är legaliserat. Dvs fri abort gäller upp till graviditetsvecka 18 utan att någon orsak behöver uppges, medan flera villkor måste vara uppfyllda innan en ansökan om dödshjälp kan beviljas. Samvetsfrihet ska enligt detta resonemang således inte tillåtas vid abort, men tillåtas vid dödshjälp. 

Bergström menar att det knappast går att komma förbi samvetsklausulen vid eventuell legalisering av dödshjälp i Sverige. ”Ingen läkare är nog beredd att i dagsläget argumentera att ungdomar som tänker bli läkare måste vara beredda att ge dödshjälp eller, om de inte är det, välja en annan bana”, skriver han.

Ungefär så resonerade man emellertid också när fri abort blev legaliserat i Sverige. Samvetsfrihet var då så självklart och underförstått att man inte ansåg sig behöva lagstifta om det, men vi vet hur det sedan gick. I Kanada är man nu på väg åt samma håll när det gäller dödshjälp. Högsta domstolen i provinsen Ontario har slagit fast att läkare inte får vägra ge remiss till ”tjänster” som strider mot deras övertygelse. Enligt domen kan läkare istället välja att specialisera sig inom ett annat medicinskt område där dödshjälp är ”mindre frekvent”. Det är svårt att förstå det på något annat sätt än att läkare ska tvingas döva samvetet och bidra till sin patients död, eller riskera jobbet. Domen är ju inte bara en fingervisning för unga som planerar att utbilda sig till läkare. Den gäller även verksamma medelålders och äldre läkare som tydligen förväntas ha den tid och de resurser som krävs för att specialisera sig inom ett annat område. 

Avsaknad av samvetsfrihet för läkare vid dödshjälp riskerar att bli ett eget sluttande plan med läkarbrist och ett försvagat förtroende för vården. Och som vi sett i exemplet från Ontario kan en tidigare beviljad samvetsklausul tas bort. Det enda säkra är att följa både svenska och internationella läkarförbundets etiska regler som tar avstånd från dödshjälp, och låta läkarnas uppgift fortsättningsvis vara att aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta. 

Läs mer om dödshjälp och samvetsfrihet här.