Enligt en artikel från 2012 i Daily Mail kostar det Storbritannien 1 miljon pund varje vecka för upprepade aborter. Vissa kvinnor har gjort upp till nio aborter, och andelen upprepade aborter är 33 procent. Enligt artikeln kostar en abort ca 1 000 pund. Kritiker anser att abort används som en form av preventivmedel på grund av bristfällig rådgivning inför abort. Andra menar att sexualrådgivning och tillgänglighet till preventivmedel måste förbättras.

Enligt Socialstyrelsens abortstatistik för 2018, är 45 procent upprepade aborter i Sverige, vilket i antal betyder omkring 16 000 kvinnor. Detta är en hög siffra med tanke på att upprepade aborter även är en riskfaktor för mental ohälsa.