Vi har nu lämnat 2021 bakom oss, och precis som tidigare år blev abort den vanligaste dödsorsaken i världen. Sammanlagt 42,6 miljoner aborter utfördes under 2021, vilket utgör hela 46 procent av alla dödsorsaker enligt Lifenews. 

Amnesty, som startades på 1960-talet för att göra omvärlden uppmärksam på politiska samvetsfångar, fungerar numera även som en stark förespråkare för abort. Inför årsskiftet summerade de på sin hemsida positiva och negativa händelser inom området abort. På plussidan sätter Amnesty bland annat Argentinas abortlagstiftning som trädde i kraft i januari och som tillåter abort fram till graviditetsvecka 14. Ingenting sägs dock om 23-åriga argentinskan Maria del Valle González López, som dog i april efter sin abort. Polens abortlagstiftning som numera skyddar ofödda barn med funktionsnedsättningar från att aborteras, finns på Amnestys minussida, tillsammans med den amerikanska delstaten Texas, som infört abortförbud efter att det ofödda barnets hjärtljud kan upptäckas (omkring graviditetsvecka 6). Demokratiska förslag om mer restriktiva abortlagar omnämns som ”attacker på aborträtten”.

Många väntar med spänning på vad som kommer att hända med abortfrågan i USA. Högsta domstolen kommer under sommaren att meddela dom i rättsfallet Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization. Fallet handlar om delstaten Mississippis rätt att lagstifta om abortförbud efter graviditetsvecka 15. Skulle Högsta domstolen rösta för att tillåta en delstat att stifta egna abortlagar, öppnas dörren även för resten av delstaterna, vilka tidigare varit bundna av rättsfallet Roe mot Wade från 1973, där abort blev legaliserat i hela USA fram tills det ofödda barnet anses vara livsdugligt. 

Här på hemmaplan är det valår och alla nuvarande riksdagspartier säger sig stå bakom den svenska abortlagen. Det enda som sticker ut är att företrädare för Moderaterna och Liberalerna i debattartiklar gått ut med att de vill utöka abortlagen så att tidiga medicinska aborter i sin helhet ska kunna utföras hemma, dvs utan besök på klinik. Enligt en artikel som publicerats 2021 i BMJ (British Medical Journal), där Karolinska Institutets Kristina Gemzell-Danielsson är en av författarna, har man i region Stockholm på grund av pandemin redan infört detta fram till graviditetsvecka 9 + 6 dagar. 

Det amerikanska rättsfallet Roe mot Wade har ansetts vara startskottet för en liberalisering av abortlagstiftningarna även i andra länder. Att rättsfallet Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization detta år skulle få bli startskottet för en större respekt för det ofödda barnet, för gravida kvinnor och för livets okränkbara värde, vore en nåd att stilla bedja om. 

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om abort här.