Internationella dagen för säkra aborter (International Safe Abortion Day) infaller den 28 september, och årets tema är ”abort i osäkra tider”. De osäkra tider som nämns är bland annat krig och pandemier, och distansaborter (d.v.s. att båda abortpillren tas hemma, och inte det första på klinik) upp till graviditetsvecka 12 uppges med hänvisning till WHO vara en av lösningarna.

WHO definierar osäkra aborter som aborter vilka utförs av personal som saknar nödvändiga färdigheter, eller som utförs i miljöer som saknar minimal medicinsk standard, eller båda dessa sammantaget. Denna definition är till stor del tillämpbar på distansaborter, vilka WHO dock rekommenderar i sina nya riktlinjer för abort från 2022. I Storbritannien har över 600 läkare undertecknat ett öppet brev om att de riskfyllda distansaborterna bör stoppas, bland annat på grund av risken att kvinnan är utsatt för tvång, att aborten görs i fel graviditetsvecka, att ektopiska graviditeter inte upptäcks osv.

Abortförespråkare är dessutom tydliga med att distansaborter kan vara lösningen för kvinnor där abort är förbjudet, vilket tyder på en viss öppenhet även för olagliga aborter. ”Tanken är att just den här modellen framför allt ska kunna användas i resursfattiga områden där man har långt till en klinik, inte har tillgång till ultraljud eller där abort är olagligt”, kunde man läsa i tidningen Läkemedelsvärlden den 22 september 2022.

Femtiofem företrädare för den amerikanska kongressen har i ett brev till WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus avvisat WHO:s nya riktlinjer som extrema och ansvarslösa. I brevet hävdar man att de nya riktlinjerna är farliga, eftersom laglig abort framställs som ett riskfritt ingrepp. I verkligheten kan abort leda till allvarliga komplikationer. Kvinnor behöver ibland akutvård efter abort, och även dödsfall har inträffat. De som undertecknat brevet uppmanar WHO att upphöra att agera som abortlobbyns förlängda arm, och att återkalla de nya riktlinjerna. WHO:s mandat att koordinera det internationella arbetet för bättre hälsa innefattar inte att ha åsikter om abort, som är en av de mest kontroversiella frågorna bland FN:s medlemsstater.

Det gamla uttrycket att aborterna ska vara säkra, lagliga och sällsynta (”safe, legal and rare”) verkar inte längre vara aktuellt.

Brita Storlund
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.