Kapitel 1 från vår rapport ”Abort och mödradödlighet – Behövs abort för att rädda kvinnors liv?” som kom ut den 8 mars 2023:

INLEDNING

På Karolinska Institutets hemsida kan man läsa att säker abort räddar kvinnors liv och att osäkra abortmetoder enligt WHO årligen tar 47 000 kvinnors liv runtom i världen. Riksdagsledamot Ulrika Karlsson (M) lämnade 2021 in en motion om mödradödlighet där hon med hänvisning till WHO skriver att över 47 000 kvinnor dör varje år i samband med osäkra aborter. Tillgång till säkra aborter lyfts i motionen som en av lösningarna, och även att länder som är mottagare av svenskt bistånd ska ha som motkrav att tillhandahålla säkra aborter. Uppgiften om 47 000 dödsfall av osäkra aborter kommer från en rapport av WHO från 2011 där en uppskattning av antalet dödsfall för 2008 redovisades.

I mars 2022 gav WHO ut en rapport med nya riktlinjer för abort. I den uppger man att första prioritet är att eliminera osäkra aborter, av vilka 97 procent sker i utvecklingsländer och bland kvinnor i sårbara och marginaliserade situationer. I rapporten uppges 4,7–13,2 procent av all mödradödlighet bero på osäkra aborter, vilket enligt WHO i antal blir allt mellan 13 865 och 38 940 dödsfall per år. Dock är det enbart den övre procenten som WHO använder sig av när man på sin hemsida skriver att ”omkring” 39 000 kvinnor dör varje år på grund av osäkra aborter.

I rapporten riktar WHO tacksamhet till företrädare för exempelvis MSI (Mary Stopes International), Ipas, och IPPF (International Planned Parenthood Foundation), vilka är organisationer som till stor del livnär sig på aborter. Juristorganisationen ECLJ (European Centre for Law and Justice) har analyserat rapporten med fokus på vilka som haft inflytande på utformandet av den. Det visade sig att över 80 av de 121 konsulterade experterna (över 66 procent) antingen var abortaktivister eller finansierade av olika abortförespråkande organisationer, som exempelvis Susan Thompson Buffett Foundation. Förutom att WHO på sin hemsida endast använder den övre procenten av dödsfall av osäkra aborter per år, finns alltså skäl att även ifrågasätta rapportens neutralitet och opartiskhet. Den brittiske läkaren Calum Miller, som forskar om abort på universitetet i Oxford, hävdar att statistiken dessutom innehåller dödsfall av missfall och utomkvedshavandeskap (ektopiska graviditeter), samt i vissa fall till och med dödsfall av lagliga (och förmodat säkra) aborter.

Drygt ett halvår efter att WHO:s nya riktlinjer gavs ut, där antal dödsfall alltså uppgetts till 13 865–38 940 per år, håller svenska nyhetssajter dock fortsättningsvis fast vid att antalet är 47 000. I september 2022 skrev bland andra Göteborgsposten (med hänvisning till nyhetsbyrån TT) och tidningen Läkemedelsvärlden att upp till 47 000 kvinnor och flickor dör varje år till följd av osäkra aborter. Statsvetaren och journalisten Marcus Oscarsson skrev i oktober 2022 på sin blogg att runt 47 000 kvinnor och flickor dör varje år på grund av olagliga aborter enligt statistik från WHO, och att den siffran radikalt skulle minskas av lagstadgad abort.

Läs hela rapporten med källhänvisningar här.

WHO uppdaterade sin statistik den 8 mars 2023 så den nu omfattar åren 1985-2020.
Läs också: WHO:s statistik på mödradödlighet justerad (manniskovarde.se)