De ofödda barnens rätt till liv skyddades av det åttonde tillägget i Irlands grundlag under 35 års tid. Men 2018 gjordes en folkomröstning där den abortförespråkande ”ja-sidan” vann. Fri abort blev lagligt fram till vecka 12 men vid allvarliga fosterskador ända fram till födseln. 

Den nyutkomna dokumentärfilmen ”Ireland’s fall, the abortion deception” (Irlands fall, abortbedrägeriet) av The Life Institute beskriver den politiska och mediala processen som ledde fram till att Irland röstade för att avskaffa det åttonde tillägget som tillerkände ofödda barn rätten till liv. Filmen visar på makten att påverka via sociala medier, men även hur mediejättarna själva kan utöva makten att bestämma vilken information vi tillåts ta del av och vilka vi behöver ”skyddas” ifrån.

I vanliga fall brukar utländsk inblandning i ett lands val och folkomröstningar bekämpas, men inför Irlands folkomröstning skedde inblandningen från bland andra Google, Facebook och miljardären George Soros organisationer inför öppen ridå. Filmen visar hur Google blockade vissa sökord och manipulerade sökresultaten till den abortförespråkande ”ja-sidans” fördel, ironiskt nog för att skydda landet från utländsk påverkan. Den visar Facebooks grundare Mark Zuckerberg som förklarar att Facebook blockade nej-sidans prolife-annonser. George Soros organisation Open Society Foundation finansierade ja-sidan. Även den irländska regeringen och medieetablissemanget stod på ja-sidan. En presskonferens där barnmorskor och vårdpersonal gav sitt stöd till nej-sidan visades aldrig, trots att irländska public service (RTE) var på plats och filmade. 

Savita Halappanavar var en 31-årig tandläkare som sex år tidigare hade dött på grund av sepsis, bakterien e-coli i blodomloppet samt missfall i vecka 17. Den 21 oktober 2012 hade hon på grund av kraftiga ryggsmärtor och misstanke om ett begynnande missfall åkt in till sjukhuset. Den 22 oktober fick hon kräkningar, blödningar och fostervattnet gick. Den 23 oktober begärde hon och hennes man medicin för att sätta igång det oundvikliga missfallet, medvetna om att barnet inte kunde överleva. Detta planerades in till den 24 oktober men missfallet hann ske spontant innan dess. Under de följande dagarna försämrades Halappanavars tillstånd och hon lades in på intensivvårdsavdelning. Den 28 oktober dog hon, och nyheten att hon dött på grund av att hon nekats abort spreds runtom i världen. 

Denna händelse drogs upp av ja-sidan när opinionssiffrorna visade att de låg under. De hävdade att det var det åttonde tillägget som dödat Halappanavar, och att fler kvinnor skulle dö om fri abort inte legaliserades. Nej-sidans motargument att abort redan var lagligt för att rädda en kvinnas liv, att Halappanavar dog av sepsis (på grund av ett antal vårdmissar), samt uppgifter om Irlands låga mödradödlighet, släpptes inte fram i media. Från att ha legat i underläge med 44 procents stöd, vände opinionen på bara ett par veckor och ja-sidan vann med 66 procent av rösterna.

I dokumentären frågar man sig om ja-sidan hade brytt sig om Halppanavars öde ifall de haft opinionssiffrorna på sin sida? Hade de brytt sig om hennes öde om hon istället dött av en laglig abort? Vi vet att Aisha Chithiras namn inte är lika känt. Hon dog också 2012, nio månader innan Halappanavar. Dock förblödde hon på grund av en laglig abort i England, så hennes död var inte lika användbar.

2019 gjordes sammanlagt 6 666 aborter på Irland, vilket utgjorde omkring 10 procent av alla graviditeter. Födelsetalen går nedåt och politiker börjar nu oroa sig för hur det kommer att påverka Irlands framtid.

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om abort här.