Under förra veckan lyfte två debattörer frågan i Bohuslänningen och Svenska Dagbladet om att medicinska aborter fram till vecka 10 helt och hållet ska kunna utföras hemma, och inte som nu då det första pillret ska tas på klinik. Argumenten är i stort sett att aborten då kan ske utan fördröjning, att den redan tungt belastade vården avlastas, och att diskussionen om samvetsfrihet då skulle punkteras. 

Enligt läckta mejlkonversationer  skedde dock två dödsfall i Storbritannien under kort tid efter att distansaborter tillfälligt införts på grund av Corona. Ett flertal kvinnor behövde akutvård på sjukhus på grund av komplikationer som svåra smärtor och allvarliga blödningar. Tre fall utreds av polis, där ett av dem handlar om ett barn som föddes levande i vecka 28, och som under oklara omständigheter senare dog i hemmet.

Många frågor förblir obesvarade angående distansaborter. För att exakt kunna avgöra graviditetslängd behövs ultraljudsundersökning, så hur fastställer man att en abort utförs inom de 10 veckorna? Enligt officiella siffror har minst 52 brittiska kvinnor fått abortpiller hemskickade efter vecka 10, och det kan finnas ett mörkertal. Hur utesluter man eventuellt utomkvedeshavandeskap? Hur vet man att det är rätt kvinna som sist och slutligen tar tabletterna, eller att de tas inom rätt tid? Hur vet man att kvinnan inte är utsatt för tvång?

Volontärarbetare till en brittisk prolife-organisation iklädde sig roller som abortsökande kvinnor och ringde 26 serier av samtal till tre olika abortkliniker (fler än ett samtal per abortsökande kvinna krävs) under juni och juli 2020. Några lyckades övertyga vårdpersonalen att de var ensamma och att aborten helt och hållet var deras eget beslut, trots att de hade en annan person bredvid sig. Någon kunde få abortpiller utskrivna till sig själv, trots att det enligt den påhittade rollen var en tonårsdotter som skulle ta dem. En kunde uppge fel graviditetsvecka, och en annan kunde vid ett andra samtal uppge en kortare graviditetsvecka än vid första samtalet och ändå få abortpiller hemskickade. Samtliga volontärer hade uppgett falsk identitet, och samtliga 26 fick abortpiller hemskickade. Ingen av dem var i själva verket gravid.

Det är bara önsketänkande att man skulle slippa frågan om samvetsfrihet vid distansaborter. Den frågan skulle i så fall bara flyttas till andra yrkesgrupper, som exempelvis till apotek eller till sjukhuspersonal som ska utföra leveransen av abortpillren. Enligt erfarenheterna i Storbritannien verkar vården inte ha avlastats heller, den kan snarare ha flyttats till ambulanspersonal och andra sjukhusavdelningar, där de med komplikationer ska få hjälp (ca 30-32 min in i klippet). 

Med distansaborter är det inte kvinnors säkerhet som är första prioritet, utan att så många som möjligt ska kunna göra abort så ”enkelt” som möjligt. Redan finns abortorganisationer som arbetar för att aborter bör vara receptfria. Devisen att aborter ska vara ”säkra, legala och sällsynta” verkar hos abortförespråkare helt och hållet ha övergetts. 

Läs mer om abort här.