Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (mp) tar i Aftonbladet den 28 september till universalknepet att rasiststämpla meningsmotståndare, och sätter oblygt likhetstecken mellan abortkritiker och rasister. Hon menar att det finns en ohelig allians mellan dem som ifrågasätter aborter, och dem som vill ”varna för invandring och hetsa mot flyktingar”. Polen, Ungern och Kroatien får varsin känga för att de anser att abort inte ingår i skyddet av sexuell och reproduktiv hälsa för flickor och kvinnor.

Abortindustrin är emellertid inte så fri från rasism som man vill göra gällande. Margaret Sanger, vars organisation senare blev Planned Parenthood, har kritiserats starkt av eftervärlden för sitt uttalade stöd för rasbiologi där bland annat sterilisering av funktionshindrade ingick. Hon hade kopplingar till Ku Klux Klan och var talare på ett av deras möten. Sådant skulle kunna skapa ett mediedrev för andra organisationer, men Planned Parenthood kommer undan. Dr Alveda King (brorsdotter till Martin Luther King) hävdar att den amerikanska abortindustrin fungerar som ett folkmord på svarta, och att vår tids människorättskamp handlar om skyddet för de ofödda. Enligt henne dödas fler afroamerikaner genom abort än genom skjutningar, cancer och AIDS tillsammans. Andelen afroamerikanska kvinnor som gör abort är oproportionerligt hög jämfört med andra grupper. King kopplar detta till Planned Parenthoods rasistiska rötter och menar att kopplingen mellan rasism och abort inte är förvånande. Båda bygger på tanken att den andra parten inte är en fullvärdig människa.

Stödet för restriktiva abortlagstiftningar är starkt i de flesta afrikanska länder. Enligt en dokumentär av organisationen Culture of Life Africa, finansierar västvärlden illegala aborter i exempelvis Kenya. Europeiska länder försöker exportera sin abortsyn, utan bevis för att abort är medlet för att förbättra kvinnors hälsa och minska mödradödligheten. Detta är inte alltid uppskattat av afrikanska kvinnor, utan kallas för en form av ideologisk kolonialism, som är till mer skada än nytta. Man menar att afrikanska kvinnor luras till osäkra aborter och sedan står övergivna om de drabbas av mental ohälsa efteråt.

Bah Kuhnke använder sig av den vanliga retoriken att abort är en fråga om mänskliga rättigheter, men ägnar inte det ofödda barnet en tanke. I ”ABC mot Irland” bejakar Europadomstolen den etiska konflikten mellan det ofödda barnets rätt till liv och kvinnans rätt till privat- och familjeliv, och erkänner inte abort som en mänsklig rättighet (punkt 233-238). Även när det gäller detta grundläggande faktafel kommer abortförespråkare undan.

Läs mer om abort här.