En nyligen publicerad studie av den amerikanska prolife-organisationen CLI (Charlotte Lozier Institute) har visat att risken för framtida missfall ökar med 53 procent om en kvinnas första graviditet slutar med abort, jämfört med en kvinna som föder barnet vid sin första graviditet.

I studien, som pågick mellan 1999 och 2015, ingick 5 453 kvinnor vilka delades in i tre grupper; en grupp som födde sitt barn, en annan grupp som fick missfall, och en tredje grupp som gjorde abort. Samtliga var 16 år när studien inleddes, och fram till 2015 hade de sammanlagt kommit upp till 14 451 graviditeter. Kvinnorna var från sju olika delstater i USA och hade anlitat den statliga vården, vilket kan indikera en viss socio-ekonomisk likhet bland deltagarna.

Jämfört med gruppen som födde sina barn, hade gruppen som gjorde abort både fler graviditeter och fler aborter, men även fler missfall. För kvinnor som födde barnet vid sin första graviditet var trenden den motsatta. De födde i större utsträckning barnet även vid senare graviditeter och hade både färre missfall och färre aborter.

I studien nämns Sverige som ett av länderna där andelen upprepade aborter ökat, d.v.s. från 19 procent 1975 till 38 procent 2008. Enligt Socialstyrelsens statistik för 2021 (excel-filen, flik 9) var andelen kvinnor som gjort fler än en abort 46,4 procent. I studiens diskussionsdel lyfter författarna att upprepade aborter är särskilt förknippat med ökad risk för förtidiga födslar vid framtida graviditeter. Detta i sin tur innebär också en högre risk för barnets hälsa och liv, enligt läkaren Calum Miller som forskar om abort vid universitetet i Oxford.

Ett vanligt argument för abort är att en kvinna ska ha möjlighet att planera sitt föräldraskap. Hon ska ha rätt att välja när hon vill ha barn, hur många hon vill ha och hur många år det ska vara mellan graviditeterna. Men med de risker som framkommit i CLI:s studie verkar det snarare vara tvärtom. Att börja sin första graviditet med abort indikerar istället att ens egna planer riskerar att gå om intet.

Författarna till studien understryker att det tydligt måste kommuniceras till kvinnor att deras val vid deras första graviditet kan komma att starta en trend.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.