Bild: Skärmdump

Det är inte ovanligt att en kvinna ångrar sin abort redan innan den är slutförd. I Sverige finns ingen hjälp att få för dessa kvinnor, trots att tillförsel av hormonet progesteron i bland annat USA har visat sig kunna stoppa en oönskad abort. Enligt prolife-organisationen Heartbeat International är man nu uppe i 3 000 barn som fötts efter att deras mammor ångrat sin påbörjade abort och fått hjälp med att avbryta den.

Nättidningen Lifenews berättade om Rita som påbörjade en abort när hon var i åttonde graviditetsveckan. Dock hamnade hon på sjukhus på grund av kraftiga blödningar som krävde blodtransfusioner. På sjukhuset upptäckte man då att barnets hjärta fortfarande slog. Rita bestämde sig för att avbryta aborten och födde sedan sin son som var helt frisk och som nu är 15 månader gammal. Rita kallar honom för sin största välsignelse. Hon är idag aktiv inom prolife-rörelsen och anser att hennes son hade samma rätt att leva som alla andra.

Enligt Heartbeat International lyckas man avbryta en påbörjad abort i 64–68 procent av fallen, om kvinnan ges progesteron inom 72 timmar. Progesteron anses också vara ofarligt för både kvinnan och barnet. Enligt Läkartidningen saknas dock bevis för att progesteron fungerar för att stoppa en påbörjad abort. Man hänvisar till en studie som avbröts eftersom kvinnorna fick komplikationer. Den amerikanska läkaren Brent Boles hävdar emellertid att komplikationerna skedde i kontrollgruppen, dvs bland de kvinnor som fått placebo istället för progesteron. Ingen av de gravida kvinnor som fått progesteron behövde enligt honom sjukhusvård, och vid utvärderingen av studien hade 80 procent av dessa fött levande och friska barn.

I Sverige används progesteron enligt Vårdguiden 1177 exempelvis vid klimakteriebesvär för att minska risken för cancer, i de fall man behandlas med hormonet östradiol. Vid IVF-behandling (provrörsbefruktning) ges progesteron som slidpiller eller slidgel efter att embryot planterats i livmodern, och har då som uppgift att underlätta för livmoderslemhinnan att ta emot embryot så det kan fastna och börja växa. Inga allvarliga biverkningar eller komplikationer anges. Vanliga biverkningar (hos fler än 1 av 100 användare) som anges på Läkemedelsinformationen FASS är exempelvis ömmande bröst, flytningar, förstoppning, huvudvärk och trötthet.

Skulle inte gravida kvinnor som ångrar en påbörjad abort tillsammans med läkare/barnmorska få avgöra själva huruvida de vågar utsätta sig för ovannämnda (tillfälliga) biverkningar eller inte? Varför är den annars så viktiga valfriheten och självbestämmandet inte längre giltiga argument när det kommer till att avbryta en abort? Det är dags att kvinnor som vill avbryta en abort får den hjälp de behöver även i Sverige.

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om abort här.