Abortpillret Mifeprex (RU-486) har till uppgift att blockera tillförseln av hormonet Progesteron, vilket leder till att närings- och syretillförseln till barnet stryps, och har till följd att barnet dör. För att avbryta en påbörjad medicinsk abort började man omkring år 2007-2008 leka med tanken att tillföra Progesteron istället, för att övertrumfa Mifeprexpillret. 

En abortläkare gjorde en studie för att bevisa att det var ineffektivt och osäkert att stoppa en påbörjad abort, men fick motsatt resultat. Studien avbröts eftersom många kvinnor behövde blodtransfusioner och operationer på grund av blödningar och andra komplikationer. Men komplikationerna skedde enbart bland kvinnor i kontrollgruppen, vilka hade fått Mifeprex plus ett placebo. Ingen av kvinnorna i studien som fått Mifeprex plus Progesteron behövde sjukhusvård för komplikationer. Omkring 80 procent av kvinnorna som fått Progesteron hade levande och friska barn vid utvärderingen av studien. 

Progesteron har i årtionden använts inom mödravården för att hjälpa kvinnor som haft återkommande missfall, och för att hindra för tidiga födslar, och har då inte ansetts vara ett riskfyllt preparat. Progesteron blev ”riskfyllt” endast när det visade sig kunna användas för att stoppa en påbörjad medicinsk abort. 

https://www.liveaction.org/news/obgyn-brent-boles-debunks-abortion-safer-childbirth/ (31-39 min)

Läs mer om abort här.