Vinter-OS pågår i Peking, men uppmärksamhet har också riktats mot landets brott mot mänskliga rättigheter. Av den anledningen har vissa länder valt att inte skicka några officiella representanter till OS.

Kinas ettbarnspolitik var i kraft 1979 – 2016 och är ett exempel på statligt övertramp. Endast på landsbygden kunde familjer få tillåtelse att ha två barn, förutsatt att det första barnet var en flicka. Policyn antogs för att få bukt med den snabba befolkningsökningen, och enligt dokumentären It’s a girl” från 2012  har ettbarnspolicyn förhindrat 400 miljoner födslar, vilket är mer än USA:s totala befolkningsmängd.

På grund av ettbarnspolicyn skedde både tvångsaborter och tvångssteriliseringar. Särskilda familjeplaneringspoliser bevakade befolkningen, och gravida kvinnor som redan hade ett barn tvingades till sjukhus för att göra abort. Männen straffades också, ofta ekonomiskt men även med tvångssteriliseringar. Brott mot policyn kunde leda till att man miste jobbet eller ålades avgifter fram tills barnet fyllt 15 år. Många ställdes inför valet mellan abort och personlig konkurs. Föräldrar som gömde sig för att rädda sitt ofödda barn stötte på andra problem. De tvingades fortsätta att leva som gömda och kunde inte registrera barnet, som då blev utan medborgarskap och som inte heller kunde gå i skola.

Redan 2010 uppskattade FN att 200 miljoner flickor och kvinnor saknas i världen på grund av könsselektiva aborter. Detta har orsakat att många män inte kunnat bilda familj, vilket i sin tur lett till människohandel och kidnappningar av flickor. Även små flickor har kidnappats och sålts till en ny familj i syfte att sedan gifta sig med familjens son när de blivit vuxna.

I dokumentären framkom att Kina har världens högsta självmordstal bland kvinnor. Reggie Littlejohn, grundare och ordförande för organisationen ”Kvinnors rättigheter utan gränser”, antyder att sambandet med ettbarnspolicyn är uppenbart. Hon ställer sig frågan hur kvinnor mår efter att de tvingats abortera sitt barn, ofta enbart för att det var en flicka.  En svensk studie från 2020 med 1,5 miljoner deltagare i åldern 25 – 44 år har visat att föräldraskap är förknippat med lägre självmordsrisk för både kvinnor och män. Särskilt låg var självmordsrisken för föräldrar med två eller fler barn. Rimligtvis kan således en ettbarnspolicy med tvångsaborter fungera åt motsatt håll.

Förutom könsobalansen har Kina nu enligt Washington Post en åldrande befolkning, minskad arbetskraft, och historiskt låga födelsetal. Trots att två barn per familj tilläts efter 2016 fortsätter födelsetalen att gå ner. Nu tillåts gifta par ha tre barn men baby-boomen verkar än så länge ha uteblivit. Från att ha utfört tvångssteriliseringar erbjuder vissa sjukhus inte längre steriliseringar ens åt dem som själva vill ha det.

Många har redan börjat fråga sig hur långt kinesiska staten den här gången är beredd att gå för att vända trenden åt önskvärt håll.

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om abort här.