Behövs fri abort för att säkerställa jämställdhet mellan kvinnor och män? De tidiga feministerna ansåg att abort var det ultimata utnyttjandet av kvinnor. Detta har också under senare tid visat sig vara verklighet. På abortkliniker i USA har det förekommit att personal skyddat förövarna istället för offren när hallickar kommit för att söka en eller flera aborter för minderåriga flickor. Hög förekomst av flickaborter har också fått allvarliga konsekvenser i främst Kina och Indien. Abort har blivit den mest effektiva metoden att utöva sexism som någonsin uppfunnits, då den rensar världen på mängder av oönskade kvinnor.

Källor:
Abortfrågan inledde vägen bort från frihet och demokrati (varldenidag.se)
fria-aborten.pdf (dsm.nu)
Planned Parenthood tjänar på prostituerades påtvingade aborter (manniskovarde.se)
Actress Michelle Williams Celebrates Abortion During Golden Globes, ”Thank God” We Can Kill Babies – LifeNews.com
Documentário: It’s a Girl! (LEGENDADO) – YouTube
Baby-boom efterlyses i Kina (manniskovarde.se)
Till de oföddas försvar (2013) av Randy Alcorn