Den 2–3 september anordnar RFSU barnvagnsmarscher i olika städer i Sverige. På sin hemsida skriver de att marschen är för allas rätt att överleva sin graviditet. De hävdar också att ”nästan fyra miljoner flickor” riskerar livet varje år när de genomför en osäker abort, och att 800 ”människor” förlorar livet varje dag av komplikationer vid graviditet, osäker abort eller förlossning, vilket i så fall blir 292 000 kvinnor per år.

Vid en jämförelse med WHO:s hemsida står det att ”nästan 800 kvinnor” dagligen dog 2020 av åkommor under graviditet och förlossning, vilka hade gått att bota. WHO skriver också att mödradödligheten i världen gått ner med 34 procent mellan 2000 och 2020, varav 95 procent sker i låginkomstländer. Det är inte långsökt att anta att mödradödligheten sjunkit ytterligare sedan 2020, vilket RFSU bortser ifrån.

Dock är WHO inte heller främmande för överdrifter. Som vi många gånger tidigare påpekat skriver de på sin hemsida att ”omkring 39 000 kvinnor” dör varje år till följd av osäkra aborter. Dock stämmer det inte med WHO:s egen rapport från mars 2022. I den uppges att allt mellan 4,7 och 13,2 procent av all mödradödlighet beror på osäkra aborter, vilket i antal blir 13 865–38 940 kvinnor per år enligt rapporten. Varför uppger WHO inte ens ett medeltal av sina egna siffror utan enbart den högsta, inklusive en liten avrundning uppåt? Även RFSU:s uppskattning om en mödradödlighet på 292 000 kvinnor varje år synkar enbart med den övre procenten.

Enligt den brittiske läkaren Calum Millers forskning ingår dessutom även dödsfall av missfall, utomkvedshavandeskap och lagliga aborter i WHO:s siffror. Mödradödlighet är en tragedi oavsett orsak och antal. Men en barnvagnsmarsch som bygger på saklighet och korrekta siffror vore så mycket mer trovärdig.

Brita Storlund, kommunikatör

Läs mer om abort här.