Personen på bilden har inget med texten att göra.

Jessica Long är en amerikansk simmare som vunnit flera medaljer i Paralympics, varav den första redan vid 12-års ålder. I en reklamfilm vid årets Super Bowl berättar hon om sitt liv. Filmen har ett starkt berörande budskap och har fått stor spridning. 

Long föddes i Sibirien och lämnades till ett barnhem. Hon hade en ovanlig sjukdom som innebar att båda hennes ben skulle komma att amputeras. Den amerikanska familj som ville adoptera henne blev uppringda från barnhemmet och informerades om situationen. Adoptivmammans svar blev att flickans liv inte kommer att bli lätt men fantastiskt, och att hon bara längtar efter att få träffa henne. 

Som ettåring fick Long komma till sin nya familj, och vid 1,5 års ålder genomgick hon den första av sammanlagt 24 operationer där slutligen båda benen amputerades nedanför knäna.

Long berättar i ”People” att det är underbart att vinna guldmedaljer. Hon understryker att det hon ändå är mest stolt över är att få vara en förebild för barn och unga med amputeringar, och kunna förmedla till dem att vara stolta över sig själva och sina kroppar. Long började med simning i 10-årsåldern och för henne blev simningen den värld där hon sågs som en i laget, och inte som flickan med amputerade ben.

Longs liv är en solskenshistoria om hur en människa mot alla odds kan bli nöjd och tillfreds med sig själv och sitt liv, och även en framgångsrik förebild för andra. Desto mer tragiskt ter det sig att sena aborter är tillåtna vid allvarlig skada hos barnet. Hade Long ens fått födas om hennes skada upptäckts redan under graviditeten? Varför väcker det sådan upprördhet i media att Polen förbjuder abort på grund av funktionsnedsättningar?

Funktionsnedsättningar är inte ett kriterium enbart vid abort. I Kanada försöker man åter utvidga kriterierna för dödshjälp. Man anser att kravet på att den naturliga döden ska vara ”rimligen förutsebar” är för snäv, och att dödshjälp bör vara en rättighet för alla sorters fysiska eller psykiska lidanden. Kritiker menar att detta kommer att leda till att funktionsnedsatta blir en målgrupp för dödshjälp. 

Den farhågan är befogad. Lifesitenews berättar om en kanadensisk läkare, som bara veckor efter att hon på grund av en olycka blivit förlamad från midjan och ner, fick frågan om hon ville ha dödshjälp inskrivet i sin journal. Hon är själv inte helt emot dödshjälp, men vill väcka uppmärksamhet kring vad vården egentligen förmedlar till människor med funktionsnedsättningar, vilka kanske dessutom befinner sig i akut kris. En annan läkare hävdar i samma reportage att dödshjälp är mer lättillgängligt än annan hjälp för att förbättra livet för människor med funktionsnedsättningar. 

Det som istället borde förmedlas i vården och av övriga samhället är detsamma som förmedlas i reklamfilmen om Jessica Long: ”Det finns hopp och styrka i oss alla”.

 

Se filmklippet här.
Läs mer om abort här.
Läs mer om dödshjälp här.