En 19-årig kvinna har i den amerikanska delstaten Nebraska dömts till tre månaders fängelse för en olaglig abort som enligt åklagaren skedde i vecka 29. Kvinnans mamma hade beställt abortpiller på distans och tillsammans hade de lagt den lilla kroppen i en plastpåse, kört till en avskild plats där de bränt och grävt ner kroppen. Efteråt hade de grävt upp kroppen på nytt och bränt den igen. Enligt obduktionsrapporten finns möjligheten att barnet kan ha fötts levande. Även om det inte fanns luft i barnets lungor, kan det enligt rapporten bero på att det kvävts i plastpåsen. Både kvinnan och hennes mamma har erkänt sig skyldiga. Mammans dom meddelas i september.

Aftonbladets ledarsida kritiserar man inte själva brottet utan det faktum att Meta (Facebooks moderbolag) lämnat ut bevismaterial till polisen. Meta hade dock inte lämnat ut en privat chatt om en laglig abort utan gensvarat på polisens brottsutredning angående ett dött barn som bränts och grävts ner. På DN kritiserar man restriktiva abortlagar som vissa amerikanska delstater, inklusive Nebraska, nyligen antagit. Dock skedde denna händelse våren 2022 då fri abort ännu var garanterad för hela USA.

En debatt huruvida abort ska vara straffbart pågår även i Storbritannien efter att en trebarnsmamma dömts till 28 månaders fängelse för en olaglig distansabort omkring vecka 33 och som utfördes i maj 2020. Gränsen för distansaborter är vecka 10. Domstolen ansåg att kvinnan varit medveten om att graviditeten gått längre än hon uppgett eftersom hon mellan februari och maj 2020 gjort olika internetsökningar om abort. En av dessa sökningar indikerade att hon planerade en abort i sjätte månaden. Kvinnan har nu släppts fri sedan straffet omvandlats till 14 månaders villkorligt fängelse.

Läkaren Calum Miller, som forskar om abort på universitetet i Oxford, säger å ena sidan att stor medkänsla för kvinnan behövs i situationer som dessa. Även om kvinnan agerat fel kan det finnas förmildrande omständigheter, och sådant tar domstolar hänsyn till även vid andra brott. Han menar å andra sidan också att kvinnor som gör olagliga aborter är kapabla att ta ansvar för sina handlingar. Ett ofött barn i vecka 33 är ett fullgånget barn som kan känna smärta och rädsla, och som vanligtvis överlever om det föds för tidigt i samma vecka. Barnet är det verkliga offret.

Skrämmande är enligt Miller också att abortindustrin använder dessa fall som ursäkt för att propagera för att abort bör vara lagligt fram till födseln. Fastän det från början var de som ansvarslöst skickade abortpiller per post utan att rätt graviditetsvecka fastställts, och utan att ta hänsyn till de medicinska och juridiska risker de därmed utsatte kvinnorna för. Det är aborterna, och inte kvinnorna, de i praktiken värnar om.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

 

Läs mer om abort här.