Fortfarande är det många inom medicinen som menar att det inte är möjligt för ett foster att känna smärta före den 24:e graviditetsveckan, men enligt en nyligen publicerad vetenskaplig artikel har foster förmåga att känna smärta redan runt tolfte graviditetsveckan. Artikeln är författad av professor Stuart Derbyshire och läkarassistenten John Bockmann och de skriver att forskningen nu visar att det finns bevis för att fostret kan tänkas uppleva smärta under senare aborter och att det därför är rimligt att den kliniska gruppen och den gravida kvinnan uppmuntras till att överväga smärtbehandling för fostret.

Professor Derbyshire är positiv till abort medan Bockmann är abortkritisk. Men de menar att deras olika syn på den moraliska aspekten av abort inte får hindra diskussionen om smärta hos foster är möjlig.

Ända till sent 1980-tal brukade man utföra kirurgiska ingrepp på nyfödda bebisar, utan att söva ner dem eller ge smärtbehandling, eftersom man antog att de inte var tillräckligt neurologiskt utvecklade för att känna smärta. Dessutom visste man inte om det var säkert för barnet, skriver författarna.

Idag ger vården rutinmässigt smärtbehandling till ofödda och nyfödda bebisar vid kirurgi, eftersom flera kliniska studier visat att nedsövning och smärtbehandling av nyfödda både är säkert och ger bättre resultat efter operationer.

Författarna av artikeln skriver: ”Vi känner inte till några förfaranden där invasiva ingrepp på foster fortgår utan nedsövning eller smärtlindring, förutom abort”.

Källa: Världen idag

Läs mer om abort här.