GEAC (The Gender Equality Advisory Council) är ett jämställdhetsråd med främst kvinnliga medlemmar från olika länder. Nobelpristagaren Denis Mukwege är en av de manliga medlemmarna. Inför G7-toppmötet i augusti tog rådet fram en rådgivande rapport för att främja jämställdhet mellan könen. Rätten till säkra aborter anses fundamentalt för jämställdheten, och för att främja flickors och kvinnors rättigheter. Kanada och Sverige lyfts fram som goda exempel, vilka båda har höga abortgränser. I Kanada är abort tillåtet fram till födseln utan att någon orsak måste anges.

Det ironiska är dock att det är flickor och kvinnor som offras i jämställdhetens namn. De könsselektiva aborterna har orsakat stora mansöverskott i vissa delar av världen. Enbart i Indien uppskattas omkring 63 miljoner kvinnor saknas på grund av könsselektiva aborter. I boken ”Unnatural selection” av Mara Hvistendal (2011) anges uppemot 160 miljoner saknade flickor i Asien. En av orsakerna till detta menar Hvistendal är att ultraljudstekniken på 1980-talet möjliggjorde att få reda på barnets kön innan födseln.

GEAC vill även hindra medveten desinformation om abort, och lyfter fram Frankrike som sedan 2017 har en lagstiftning angående detta. Det som inte nämns är att lagen fått kritik för att vara alltför allmänt utformad och därför riskerar att leda till censur av all abortkritik. GEAC skriver att information om abort kan vara livräddande för kvinnor, eftersom kunskap minskar antalet osäkra aborter och således även minskar mödradödligheten.

En studie om mödradödlighet i Chile, som sträcker sig mellan åren 1957 och 2007, har visat att det inte verkar finnas samband mellan mödradödlighet och abortlagstiftning. Abort förbjöds 1989 i Chile, men mödradödligheten fortsatte ändå att minska till en av de lägsta bland de latinamerikanska länderna. Enligt denna studie minskas mödradödligheten genom att kvinnors utbildningsnivå höjs. Det i sin tur leder till högre ekonomisk standard, större självständighet och ökad kunskap om hälsosam och ansvarsfull livsföring, och inte minst vikten av professionell hjälp vid förlossningar.

Mahmoud Fathalla (professor och ordförande för ”den internationella federationen för gynekologi och obstetrik”) är ingen abortkritiker. Men han menar att vägen till jämställdhet och minskad mödradödlighet främst handlar om att höja flickors status i utvecklingsländer. Flickor måste redan som barn bli behandlade lika bra som sina bröder. Och kvinnors liv måste vara värda att tas på allvar rent generellt, samt vid graviditet och förlossningar. Kvinnor dör inte av åkommor som inte går att bota enligt Fathalla. Kvinnor dör för att deras liv inte alltid anses värda att räddas.

 

Läs mer om abort på vår hemsida.