Det finns läkemedel som gravida kan ta för att förhindra missfall och för att hindra för tidiga födslar. Går det i så fall också att hindra en påbörjad abort ifall kvinnan ångrar sig? Enligt vissa amerikanska prolife-organisationer går det. I den svenska vårdguiden 1177 finns emellertid ingen information.

Enligt den amerikanska organisationen Abortion Pill Resque (APR) kan man återkalla en påbörjad abort, och då helst inom 24 timmar efter det första abortpillret tagits. De ger dock exempel på barn som fötts friska trots att det återkallande preparatet tagits 72 timmar efter första abortpillret.

Det första abortpillret Mifepristone (eller RU-486) blockerar hormonet progesteron, som behövs för att graviditeten ska kunna fortsätta. För att ångra en påbörjad abort, behövs därför progesteron istället fyllas på. Progesteron är ett hormon som har olika funktioner, men tre av dem är att utveckla moderkakan, att hämma sammandragningar och att hålla livmoderhalsen stängd. 

Enligt APR lyckas det att återkalla en abort i 64 – 68 procent av fallen. Mindre än 3 procent av barnen föddes sedan med någon form av skada, vilket är ungefär lika stor andel som generellt bland befolkningen. 

APR består av professionell vårdpersonal som bemannar en jourlinje, som är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. Deras fem principer är:

  1. Progesteron kan återkalla verkningarna av Mifepristone, och har använts vid graviditet under 40 års tid.
  2. Det är lämpligt att respektera en kvinnas val att välja att återkalla en påbörjad medicinsk abort.
  3. En kvinna ska aldrig tvingas att påbörja eller fortsätta en abort.
  4. Det mänskliga livet är värdefullt och bör skyddas under hela utvecklingen.
  5. Studier har visat att andelen barn som föds med någon form av skada efter en återkallad abort, är samma eller aningen lägre än bland övriga befolkningen. Varken Mifepristone (RU-486) eller progesteron kan kopplas till fosterskador.

 

Källor:
https://www.abortionpillreversal.com/about/our-team
https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/questions-and-answers-mifeprex
https://www.liveaction.org/news/media-abortion-pill-reversal-questionable-study/

https://www.liveaction.org/news/abortion-pill-fails-mother-second-chance-life/
https://www.liveaction.org/news/abortion-pill-reversal-saves-baby-mother-hope/