Den amerikanska senaten röstade i februari, för tredje året i rad, ned ett förslag om att barn som överlevt abort ska ha rätt till samma vård som för tidigt födda. Därmed bekräftas att det är huruvida ett barn är önskat eller inte som avgör dess människovärde och rätt till vård.

Gianna Jessen är en amerikansk kvinna som 1977 överlevde den sena aborten som var avsedd att avsluta hennes liv. I hennes medicinska journal står det att hon föddes levande under abort. Som tur var, var abortläkaren inte på plats. Hade han varit det hade Gianna inte fått leva. Istället blev hon skickad med ambulans till ett sjukhus, där hon mot alla odds överlevde. På grund av syrebrist fick Gianna en CP-skada (cerebral palsy). Den skadan har påverkat hennes liv, men inte alls i lika stor utsträckning som förutsades på sjukhuset. Gianna hamnade först på fosterhem men adopterades senare och fick växa upp i en familj. Hon understryker att hon förlåtit sin biologiska mamma.

Gianna talar och föreläser om abort, och vittnade inför den juridiska kongress som undersökte den illegala försäljningen av aborterade barns kroppsdelar 2015. Hon ställde där bland annat den berättigade frågan: ”Om abort handlar om kvinnors rättigheter, var fanns mina rättigheter?” Hon kritiserade också starkt att funktionsnedsättningar är ett kriterium för abort, och undrade varför hennes eget liv skulle vara mindre värt på grund av diagnosen cerebral palsy. 

Melissa Ohden är en annan kvinna som överlevde en sen abort och fick växa upp i en adoptivfamilj. Hon har i vuxen ålder återförenats med sin biologiska mamma, och fått veta att mamman tvingades till aborten av sin mamma, för att hon var ung och hade studierna på hälft. Melissa utsattes för samma abortmetod som Gianna, men ådrog sig inga skador. Melissa driver en organisation för överlevare av abort. Organisationen hade 356 medlemmar 2020.

Under sitt tal till kongressen 2015, vände sig Gianna Jessen särskilt till män, och sade (fritt översatt): ”Du är skapad för storhet och inte för passivitet. Du är ämnad att försvara kvinnor och barn, inte att utnyttja och överge dem. Unna dig ingen ro om du vet att vi skadas. Var modig.”

Samma uppmaning kunde även riktas till den svenska vården, som inte heller tillerkänner vård till barn som visar livstecken efter abort. 

 

Läs mer om abort här.