Ett av de vanligaste argumenten för dödshjälpsförespråkare handlar om att den palliativa vården inte alltid räcker till. Det finns patienter som lider orimligt mycket i livets slutskede, och dödshjälp anses behövas för att dessa ska få sitt lidande förkortat. Fler och fler motståndare till dödshjälp börjar dock ställa frågan om det verkligen innebär en värdig och smärtfri död. Kan det till och med vara så att det är plågsamt att dö genom dödshjälp eller assisterat självmord?  

Den brittiska professorn och palliativa läkaren Ilora Finlay hävdar att det är ett missförstånd att döden blir lugn och fridfull vid dödshjälp genom dödlig injektion. Det är möjligt att det bara ser fridfullt ut eftersom preparaten paralyserar musklerna, så patienten är oförmögen att röra sig eller förmedla eventuellt obehag. Enligt Finlay orsakar dödshjälpspreparaten att lungorna fylls med vätska, och patienten dör en drunkningsdöd som kan dröja allt mellan fem minuter och flera dygn. 

Detta påstående stöds även av den amerikanska professorn och anestesiläkaren Joel Zivot, som arbetar för att avrättningar genom dödlig injektion ska förbjudas i USA. I en artikel i The Spectator berättar han att obduktion på avrättade fångar visat att lungorna är dubbelt tyngre än normalt. Han menar att detta tyder på att lungorna är vätskefyllda och att avrättningar således kan vara plågsamma, men att de paralyserande preparaten gör det omöjligt att förmedla. Fångar som fått detta förklarat för sig inför en avrättning har i stället valt elektriska stolen. 

Varken avrättningar eller dödshjälp genom injektion är samma sak som Oregonmodellen, vilken är den modell som mest förespråkas i Sverige, och som enbart tillåter assisterat självmord. Zivot argumenterar dock för att majoriteten av dödsfallen genom assisterat självmord också kan vara utdragna och smärtsamma, eftersom samma grupp av preparat som används vid avrättningar även används i 80 procent av de assisterade självmorden i Oregon.

Zivot kräver att allmänheten ska få veta sanningen. ”Människor som vill dö förtjänar att få veta att de kan komma att drunkna och inte bara somna in”, avslutar han. 

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om dödshjälp här.