En ny studie som publicerats i the Lancet i september 2020 påstås visa att det sker fler aborter i länder med restriktiva abortlagstiftningar än i länder med mer tillåtande abortlagar. 

Studien har redan fått kritik  för att ha en agenda eftersom den finansierats av bland andra Bill och Melinda Gates Foundation som är förespråkare av fri abort och har kopplingar till abortorganisationen Planned Parenthood. Fyra av studiens åtta  författare har enligt uppgift bakgrund inom Guttmacher Institute, som utför forskning inom ”sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”, och som även de har kopplingar till Planned Parenthood. Bland annat är institutet uppkallat efter en tidigare ledare för PP.

I studien har man exkluderat de mest folkrika länderna Kina och Indien som både har höga aborttal och väldigt tillåtande abortlagar med höga abortgränser. Författarna menar att resultatet hade blivit missvisande om dessa länder också tagits med. Resultatet hade enligt beräkningar i så fall blivit det motsatta, dvs visat att länder med restriktiva abortlagstiftningar också har lägre aborttal. Det enda som studien i sin nuvarande utformning visar, är således att det är svårt att jämföra länder som är väldigt olika vad gäller exempelvis ekonomi, kvaliteten på vården, kultur, religion osv. Att dela in världens länder i två grupper baserat på enbart abortlagstiftning är inte tillräckligt enligt kritiker. 

Aborttalen har gått upp på Irland sedan det legaliserades för två år sedan. Samma utveckling skedde i Sverige, och jämför man med dödshjälp är trenden likadan. Antal dödsfall genom dödshjälp går uppåt i samtliga länder efter legalisering. Det senaste exemplet på det är delstaten Victoria i Australien som första året efter legaliseringen registrerat tio gånger fler dödsfall genom dödshjälp än vad som beräknats.

Lagstiftning anses inom många andra områden ha en normerande inverkan, till exempel så går tobaksrökning enligt Folkhälsomyndigheten stadigt nedåt i Sverige. Orsakerna till det kan vara fler, men lagar som försvårat rökning kan säkert vara en av anledningarna. 

Tvärtom vad den nämnda studien visat verkar man obönhörligen få mer och inte mindre av det man legaliserar.

 

Läs mer om abort här.