Kan du berätta lite om dig själv?
Jag är beteendevetare med fil.kand i pedagogik, gift och har två barn. Jag gillar trädgårdsarbete, inredning och läsning. Träning är också en del av mitt liv. Jag löptränar med intervaller (gillar inte jogging) och styrketränar.

Under många år arbetade du i Bryssel. Hur var den tiden?
Jag var anställd i sju år på Europeiska rådet i Bryssel och arbetade på den svenska avdelningen. Vi var ett team som översatte, granskade, reviderade och läste texter. Vi kunde sitta med texter på allt från 1-1000 sidor. Det var spännande när vi arbetade under själva toppmötena då regeringschefer från alla EU:s länder satt i långa överläggningar. En hel del förändrades inom EU:s institutioner under de åren jag var där. När jag började 1998 var franska fortfarande huvudspråket, men under min tid ändrades det successivt till engelska.

Det känns roligt att för en tid ha fått vara mitt i händelsernas centrum. I en miljö som EU träffar man människor från många olika länder på en och samma plats. Det är väldigt roligt och lärorikt. Man lär sig mycket på att bo och arbeta utomlands. När man kommer hem ser man inte längre Sverige som världens mitt och man tänker inte att vi är bäst på allt.

Du var med innan Människovärde startade. Kan du berätta lite om historien?
Jag började arbeta som koordinator på stiftelsen Provita 2014. Provita arbetade för att utbreda den kristna etiken i samhället och drev frågor som samvetsfrihet, dödshjälp och surrogatmödraskap. Föreningen Ja till Livet drev frågor som abort, samvetsfrihet och dödshjälp, så det var två organisationer som drev liknande frågor och externt blev det svårt att förstå vem som gjorde vad. Det fanns också flera olika loggor i verksamheterna, vilket blev en aning rörigt. Nu har vi en enhetlig linje för de projekt och saker vi gör för Människovärde. Allt skapas utifrån namnet Människovärde och vår logga. Lite som att ICA alltid heter ICA men med olika tillägg, t ex ICA banken, ICA försäkringar etc.

Du arbetar som verksamhetsansvarig på Människovärde. Kan du beskriva ditt arbete?
Jag sköter det dagliga arbetet med koordinering av all verksamhet, som artiklar i media, diverse utskick, producering av papperstidningen Människovärde och planering för seminarier och utbildningar. Dessutom arbetar jag med verksamhetsutveckling av arbetet. Det är kul att arbeta med mycket olika saker och att ha många olika bollar i luften. Då trivs jag som bäst.

Hur är det att arbeta med abortfrågan i Sverige idag?
Abort är kanske en av de svåraste frågorna att arbeta med idag. Man kan knappt yttra något om att det skulle finnas en problematik med abort utan att i många fall anses som extremist. Och många menar att man skuldbelägger kvinnor genom att tala om abort som vi gör. Självklart måste vi ha en förståelse för att abort berör enskilda personer väldigt djupt och kvinnorna skall inte skuldbeläggas. Kvinnorna är inte förövare, utan offer för ett samhällssystem där vi står för människovärde och vill skydda liv, samtidigt som vi till varje pris försvarar abort som en mänsklig rättighet.

Det är viktigt att argumentet om skuldbeläggning inte tystar samtalet om etik i livets början som är så nödvändigt i vår tid. Abort är ett känsligt ämne och det är viktigt att vi pratar om det, men självklart skall det göras på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi vill föra en saklig och ärlig debatt, och arbetar både för kvinnan och för barnet.

Det är också viktigt att våga prata om att kvinnor kan må dåligt efter abort. Idag vill man gärna att abort skall ses som vård och därför får många gånger inte kvinnor den information de behöver. TV4 hade en temavecka om abort i höstas i Malou efter tio, som nyligen gått i repris. Flera av deltagarna menade att de inte fått veta tillräckligt innan aborten, utan efterfrågade mer information från vården. Därför att detta är ett eftersatt område gav vi i våras ut en rapport, tillsammans med två läkare, där vi sammanställt forskning i ämnet. För den som vill läsa mer finns rapporten att ladda ner på vår hemsida.

Sverige är ett av världens mest abortliberala länder med fri abort upp till vecka 18. Hur ser du på det?
Jag tycker det är märkligt att man inte ens kan diskutera en sänkning av abortgränsen, när vi har fri abort upp till nästan halva graviditeten. I Sverige är det brottsligt att förstöra vilda fågelägg. Det räknas som artskydds- och jaktbrott och kan ge fängelse. Samtidigt som de ofödda barnen inte har så bra skydd.

Ofta börjar man också i fel ände genom att tala om abort vid våldtäkt, incest och när kvinnans liv är i fara. Men aborter som görs av dessa skäl är väldigt få. Eftersom vi har fri abort så förs ingen statistik över anledningar till abort i Sverige. Men i Florida, USA, finns statistik som visar att aborter på grund av våldtäkt eller incest är till och med mindre än 0,5 %. De flesta aborter görs alltså av helt andra skäl. Det kan röra sig om att någon tycker sig vara för ung, att man inte har råd eller att man pluggar och så vidare.

Den som blir oplanerat gravid behöver, i mycket större utsträckning än vad som sker idag, få hjälp på olika sätt och få veta vilken hjälp som finns att få, samt förstå att livet kan gå vidare även efter man fått barn. Tyvärr blir abort ofta det enda alternativet.

Samvetsfrihet har varit en stor fråga de sista åren i Sverige på grund av barnmorskemålen. Du var med och skötte insamlingarna till barnmorskorna. Hur har dessa år varit?
Det har varit speciella år med alla rättegångar och skriverier i media. Mycket osanningar har förekommit, bland annat att den amerikanska organisationen ADF skulle stått för alla pengar till barnmorskorna. Så var inte alls fallet. De bidrog med en mindre summa pengar och var delaktiga med någon bilaga i rättegångarna. Det mesta av rättegångskostnaderna på ca 2,8 miljoner kom in via insamlingar vi gjorde, där drygt 3 000 privatpersoner i Sverige och Norge bidrog.

Det har varit spännande år och jag känner mig hedrad över att ha fått vara en del av det. Jag tycker samtidigt det känns märkligt att det blivit så här. Barnmorskor som inte vill delta vid abort blir indragna i långa och kostsamma rättsprocesser, och blir tvungna att flytta från Sverige därför att de beläggs med arbetsförbud. Linda och Ellinor har fått utstått så mycket, i vissa fall rena hot. Jag beundrar dem verkligen. De är några av vår tids hjältar.

Varför tror du samvetsfrihet blivit en så stor fråga?
Jag tror det beror på att man sammanblandar det med abortfrågan, medan det egentligen är två olika frågor. Man har menat att det också är en bakväg för att komma åt den fria aborträtten, vilket det inte är. Jag tycker inte denna fråga är så svår egentligen. I situationer där det handlar om liv och död, bör samvetsfrihet finnas. Om vi inte längre får lyssna på våra samveten är samhället illa ute.

Samvetsfrihet är enligt internationella konventioner en mänsklig rättighet. Det finns i demokratiska länder över världen, men däremot inte i diktaturer. Där har man avskaffat rätten till samvetet. Förlossningsarbetet är också det primära för barnmorskor. Det är därför de flesta väljer att bli barnmorskor. Abort är en väldigt liten del.

Vad är planerna framöver för Människovärde?
Vi kommer fortsätta utveckla vårt arbete utifrån våra tre grundläggande uppdrag: opinionsbildning, utbildning och rådgivning.

Opinionsbildningen vill vi utveckla med mer aktivitet på sociala medier, genom mer artiklar i media och genom att vår hemsida görs till en allt större faktabank.

När det gäller utbildningsdelen vill vi ta fram ett nytt material för skolor angående sexuell hälsa. Vår hemsida utvecklas också hela tiden med information och utbildning i våra ämnen. Vi har också börjat planera för vårt årliga seminarium 2021 som skall handla om abort. På grund av corona har många planer blivit ändrade och det har också blivit svårt att veta hur man skall tänka framöver. Men man får planera in aktiviteter och sedan anpassa sig allt eftersom.

Rådgivningen, som sker via vår telefonjour Livlinan, vill vi utveckla genom att nå fler och att så småningom få in fler rådgivare som kan ta samtal. Behovet av stöd till kvinnor som gjort abort är stort, men även till kvinnor som är oplanerat gravida och vill ha rådgivning.

Läs mer om Människovärde här.
Läs mer om Människovärdes ämnen här.